Parochieblad KERK & leven

Kerk & leven is één van de meest gelezen bladen in Vlaanderen.

Hernieuw een abonnement vóór 15 november. 

Elke week brengen wij goed nieuws uit onze eigen buurt, verzameld, geschreven en opgemaakt door lokale vrijwilligers en volledig in kleur. Ons parochieblad is onmisbaar in elk gezin. Veel van onze abonnees zijn heel trouwe lezers. Maar elk jaar hebben wij ook nieuwe abonnees.

2 edities

Editie Lanaken – Rekem – Smeermaas – Neerharen:

In deze editie van cluster centrum en cluster noord staat op de eerste bladzijde een artikel over het evangeliecommentaar van komende zondag en mededelingen van federatieve aard uit Lanaken, Rekem, Smeermaas of Neerharen.
Op bladzijde 2 staan de eucharistievieringen van deze 5 parochies.
Op bladzijde 2 en 3 lees je informatie van de afzonderlijke parochies (doopsels, vormsels, eerste communie, overlijdens).
Op de laatste bladzijde verzamelen we diverse artikelen die zijdelings betrekking hebben op kerkelijke aangelegenheden (KVLV, Ziekenzorg, Okra etc.) en de medische wachtdiensten.

Editie Gellik – Kesselt – Veldwezelt:

Op de vier pagina’s die de editie van de parochies Gellik, Kesselt en Veldwezelt ter beschikking heeft, staan elke week vijf vaste reporters garant voor kwalitatief  waardevolle artikels. Op de voorpagina brengen zij telkens een uitgebreide reportage over mensen of gebeurtenissen uit één van deze parochies, soms aangevuld met federatieve artikels, soms de kerkelijke hoogdagen. Op bladzijde 2 staan de eucharistievieringen en een actuele benadering van het weekendevangelie. Verder, op bladzijde 3 en 4: doopsel, vormsel, eerste communie, overlijden … Maar ook verslagen of aankondigingen van de activiteiten van onze verenigingen en nog veel meer, alles opgesmukt met mooie en spekende foto’s. 

Abonnement

Editie Lanaken – Rekem – Smeermaas – Neerharen

De jaarprijs (januari – december) bedraagt momenteel 40 euro en wordt afgestemd met de editie van Gellik, Kesselt, Veldwezelt. Men kan zich op elk moment abonneren op het parochieblad. Tijdens het jaar tegen aangepaste prijs.

Schrijf 40 euro over op rekening nummer BE 26 4532 0996 0129 t.n.v. Kerk en leven, Lanaken, Rekem, Smeermaas, Neerharen

Voor een abonnement, neem contact met:
De redactie en abonnementenadministratie
Cristiane Nijsthoven, bereikbaar via het parochiesecretariaat St.-Ursula dinsdag, woensdag, donderdag van 9.30 u. tot 11.00 u.
089 71 20 85
E-mail: parochie.sint.ursula@skynet.be

Editie Gellik – Kesselt – Veldwezelt

De jaarprijs (januari – december) bedraagt momenteel 40 euro. Men kan zich op elk moment abonneren op het parochieblad. Tijdens het jaar tegen aangepaste prijs.

Schrijf 40 euro over op rekening nummer BE 39 4576 0505 8219 t.n.v. Kerk & leven, Gellik, Kesselt, Veldwezelt.

Voor een abonnement, neem contact met:
De redactie en abonnementenadministratie
Rita Geerinck, Lindestraat 93, Veldwezelt
089 71 39 72
E-mail: gm.gr@skynet.be