Wegwijs in parochies Gellik, Kesselt en Veldwezelt

EUCHARISTIEVIERINGEN   

Tijdens de coronatijd zijn er andere openingstijden en tijden van vieringen. Kijk verder op deze pagina.
zondag om 9.30 uur in Sint-Lambertus Veldwezelt
(samen verzorgd door en bijzonder voor Gellik, Kesselt, Veldwezelt)
woensdag om 18.30 uur in Gellik
vrijdag om 18.30 uur in Kesselt (eerste en derde vrijdag)   
Eventuele wijzingen, zoals bij feestdagen, worden tijdig in het parochieblad meegedeeld.
Wij nodigen iedereen van harte uit om samen met ons de eucharistie te komen vieren.

AANVRAAG VAN EEN MISINTENTIE, EEN DOOPSEL OF EEN HUWELIJK 

Hiervoor neemt u best contact op met uw parochiesecretariaat: 
Gellik (Kerkstraat 17, 089 71 43 05): elke woensdag van 17 tot 18 uur;
Kesselt (Pastorie, Sint-Michielsstraat 34): de eerste donderdag van elke maand van 18.30 uur tot 19 uur;
Veldwezelt (Pastoor Woltersplein 4 – ingang langs de garagepoort, 089 71 46 67, parochie.veldwezelt@gmail.com): elke dinsdag van 10 tot 11 uur en elke donderdag van 17 tot 18 uur.
De vakantieregeling van de parochiesecretariaten vindt u in het parochieblad.

GELOVIG AFSCHEID NEMEN VAN ONZE DIERBAREN

In onze parochies worden drie momenten van gelovig afscheid nemen en respectvol begraven van onze overledenen aangeboden:
* een avondwake op de vooravond van de uitvaart om ons hart voor te bereiden op het afscheid van morgen;
* een mooi verzorgde uitvaartdienst van woord en gebed, voorgegaan door een priester, een diaken of een daartoe gevormde gebedsleider;
* een eucharistieviering in een daaropvolgend weekend waar we de overledene opnieuw gedenken;
* indien gewenst, kunnen er daarna zeswekenmissen worden opgedragen voor de overledene.

Contactpersoon voor Gellik, Kesselt, Veldwezelt: diaken Julien Beckers (Gellik, 089 71 43 05).