Je kindje laten dopen

Samen op weg in het geloof

“Het heeft mij veranderd en gelukkig gemaakt.”

“Van mijn doopsel kan ik mij uiteraard niets herinneren. Het gebeurde immers enkele dagen na mijn geboorte. Toch heeft het in mijn leven veel teweeggebracht. Want mijn ouders en mijn omgeving brachten mij in contact met andere gelovige mensen. Zo heb ik de christelijke gemeenschap leren kennen. En zo heb ik van Jezus horen spreken. Soms vond ik het saai en ‘ver van mijn leven’. Maar langzaamaan begon het mij te boeien. En het heeft mij veranderd en gelukkig gemaakt.

Jonge mensen die vader of moeder worden van een kindje hebben alles over voor dat kind, want zij willen dat het gelukkig wordt. Om gelukkig te worden in alle omstandigheden en om een goed mens te worden, is het belangrijk voor een mens om van God te horen. Als christenen geloven wij dat God tot ons gesproken heeft door Jezus. Het is dus goed om jonge mensen, heel vroeg al, met Jezus in contact te brengen. Ze zullen Hem wellicht niet onmiddellijk begrijpen, hoewel… Gods Geest leeft in iedere mens!

Aan alle mensen die een kindje laten dopen wens ik dat zij vrede en geluk mogen vinden. Jezus toont ons een mooie weg. Een weg die ook voor Hemzelf pas echt begon met Zijn doopsel.”

Bisschop Patrick Hoogmartens

Wat wordt er van je verwacht?

Proficiat,
als je beslist hebt je kindje te laten dopen!
Het is een keuze die de moeite waard is!
Wat moet je nu doen om het doopsel van je kindje aan te vragen?

 • Je meldt je in het parochiesecretariaat van jouw parochie of bij jouw pastoor of diaken. Liefst minstens 3 maanden van te voren.
 • Je neemt deel aan de voorbereidingsavond in de cluster van parochies waartoe je behoort (zie verder).
 • Je kiest een peter en meter die zelf gedoopt en gevormd zijn en die je willen steunen in de gelovige opvoeding… (één peter of meter volstaat)
 • Je kiest er voor om later je kind ook te laten deelnemen aan de Eucharistie  (Eerste Communie op 7 jaar) en het Vormsel (op 13 jaar). Deze sacramenten horen samen.
 • Je neemt in regel deel aan de vaste doopviering in jouw parochie (vaste zondag per maand, zie verder).

Onze doopvoorbereidingsavonden

Wij vragen dus voortaan heel uitdrukkelijk om als doopouders ook gezamenlijk deel te nemen aan de voorbereidingsavonden die om de drie maanden zullen plaats hebben in de cluster van parochies waartoe je behoort…

Wij willen ons kindje in een andere parochie laten dopen?

Dat kan als jullie een bijzondere band hebben met die parochie, maar toch eerst even je eigen parochie-priester of diaken contacteren.

Wat kost een doopsel?

Niets! Je kan gratis aansluiten bij onze gelovige gemeenschap!
Wel staat er een korfje voor een vrije bijdrage …

We zijn niet getrouwd voor de Kerk? We zijn uit de echt gescheiden?

Dit is geen hinderpaal om een doopsel aan te vragen! Ieder kind kan gedoopt worden, op voorwaarde dat de ouders met hem/haar gelovig op weg willen gaan!

Data voorbereidingsavonden:

Voor het doopsel plannen we een voorbereidingsavond samen met de ouders. We vragen een foto mee te brengen van je kindje!

 • Lanaken Zuid : woensdag 7 april  
 • Lanaken Noord : maandag 3 mei
 • Lanaken Centrum : woensdag 2 juni
 • Lanaken Zuid : woensdag 7 juli
 • Lanaken Noord : maandag 6 september
 • Lanaken Centrum : woensdag 6 oktober
 • (geen avond in augustus)

Onze vaste doopzondagen in elke parochie

Telkens om 14.00 uur in de kerk.

Soms is het ook heel mooi om je kindje in de zondagseucharistie te laten dopen, vooral op Paaszondag!

 • Sint-Ursula Lanaken: eerste zondag van de maand
 • Sint-Servaas Lanaken: tweede zondag van de maand
 • Sint-Laurentius Gellik: eerste zondag van de maand
 • Sint-Lambertus Veldwezelt: derde zondag van de maand
 • Sint-Michael Kesselt: derde zondag van de maand
 • Sint-Petrus Rekem: derde zondag van de maand
 • Sint-Jozef Smeermaas: derde zondag van de maand
 • Sint-Lambertus Neerharen: vierde zondag van de maand
 • Het kan ook heel mooi en zinvol zijn om je kindje in de zondagseucharistie te laten dopen, vooral op Paaszondag !