Data Vormsel en Eerste Communie

Vormselvieringen 2020
* zondag 26 april om 11 uur in St.-Servaas Lanaken (voor Lanaken centrum)
* zaterdag 2 mei om 16 uur in Rekem (voor Rekem, Neerharen en Smeermaas)
* zondag 3 mei om 9u30 in Veldwezelt (voor Veldwezelt, Gellik en Kesselt)

Eerste Communievieringen 2020
* zaterdag 16 mei om 14 uur in Rekem
* zondag 17 mei om 9u30 in Veldwezelt
   en om 11 uur in St.-Ursula Lanaken
* donderdag 21 mei om 9u30 in Smeermaas
* zaterdag 23 mei om 14 uur in Gellik
* zondag 24 mei om 9u30 in Neerharen
* zondag 24 mei om 11 uur in St.-Servaas Lanaken

Vormsel

Het doopsel wordt voltooid door ‘het Zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods’. Dat noemen we het Heilig Vormsel. De bisschop zalft een mens, die verstandig genoeg is om zijn eigen keuzes te maken, met Heilige Olie.

De Heilige Geest bevestigt de jonge gelovige. Hij geeft je kracht om te blijven geloven, om de Kerk trouw te blijven en de Blijde Boodschap door te geven aan alle mensen.

Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods.

Jaarlijks nemen Jokri’s uit de hele Pastorale Eenheid deel aan de voorbereiding op het Heilig Vormsel.

Meer informatie is in deze folder te lezen.

Je kunt je zoon of dochter tot 15 september 2019 via deze link inschrijven voor het vormsel.

Eerste Communie

Mogen deze vieringen ‘groeimomenten in geloof’ zijn voor de betreffende kinderen en hun gezinnen!

Als voorbereiding op dit gebeuren wordt aan de ouders gevraagd om bewust in te schrijven en thuis hun kinderen mee voor te bereiden.
Van de ouders en kinderen wordt gevraagd om samen “geloofstraject” af te leggen, aansluitend bij de catechese die door de leerkracht in de school wordt gegeven.

Een gave van God

Als ouders hun kind laten dopen, geven ze daarmee aan dat zij hun kind willen laten opgroeien in de traditie van de Katholieke Kerk. Ze willen dat hun kind een plaats krijgt binnen de Kerk. Als kinderen hun Eerste Heilige Communie vieren, nemen zij binnen de Kerk een zelfstandige plaats in.
Betekenis van de Eerste Communie: wij vieren de eucharistie als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan.
Wij ontvangen deze communie als gave van God. Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door ter communie te gaan nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn Kerk. Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.

Oudercontact/Infoavond:

* Lanaken: St.Servaas en St.Ursula in de Sint Servaaskerk
Woensdag 4 september 2019 om 19u30
* Veldwezelt en Kesselt in het Berenhof te Veldwezelt
Maandag 9 september 2019 om 20u00
* Smeermaas: in de pastorie te Smeermaas
Dinsdag 10 september 2019 om 19u30
* Rekem en Neerharen in de Pastorie naast de St. Petruskerk te Rekem
Dinsdag 10 september 2019 om 19u30
* Gellik: in de Pastorie te Gellik
Woensdag 11 september 2019 17u30-19u00