Al luisterend groeien inzichten

We geloven dat Jezus met ons meegaat, ook al herkennen wij Hem niet onmiddellijk. We willen als Jezus handelen en met mensen ook de ‘andere’ richting uit stappen.
‘Verder’ en ‘open’ kijken wordt de uitdaging.

Woordje van deken Luc

deken Luc Herbots – Dekenaat Maasmechelen Lanaken

Een dekenaat is een gemeenschap van gemeenschappen, een kring van kringen: mensen, die samen op weg gaan in geloof.

Mijn zending als priester deel ik van harte met medepriesters, diakens, parochie-assistenten en zoveel toegewijde leken. Goed kerkwerk is altijd teamwork.

Als pastor mogen we de éne keer voor mensen uitgaan om bescheiden een pad te tonen hoe we ons christen-zijn in deze tijd kunnen beleven.
Een andere keer stappen we eerder achteraan in de groep, bekommerd dat iedereen mee kan, zeker ook de zwakkeren.

Het liefst stappen we nog naast mensen op, aan hun zijde, met een luisterend oor en een bemoedigend woord. Ik ben dag na dag dankbaar dat ik op deze wijze priester mag zijn, een bescheiden verwijzing naar God, die ook met mensen mee stapt, voor ons uit, achter ons aan en aan onze zijde …

dekenluc@dekenaatgenk.be

Luc Herbots