Goede Vrijdag

Kruisweg in 15 staties: geluid aanzetten
zang en begeleiding: Stephanie Corstjens, coördinator kerkzang en -muziek

Voor de kleintjes wordt het lijdensverhaal in prenten verteld, die ze kunnen inkleuren. Klik hier voor meer informatie.

Jezus wordt opgepakt en ter dood veroordeeld. Het lijkt alsof iedereen – God inclusief – Hem heeft verlaten. Maar Hij vult zelfs zijn lijden met liefde, met kleine tekenen van attentie voor de vrouwen langs de weg, voor de berouwvolle moordenaar … En er zijn mensen die zijn voorbeeld volgen: Simon van Cyrene, Veronica met haar zweetdoek, Maria aan de voet van zijn kruis …

Op Goede Vrijdag proberen we echt in het lijden te gaan staan. We voelen ons verbonden met mensen die er nog erger aan toe zijn dan wijzelf. En je mag uitroepen “God, heb Jij ons verlaten?”
Hoe kan jij dit lijden vullen met liefde? Welke klein gebaar kan jij stellen?
Sta vandaag ook even stil bij de kruisweg. Je vindt zeker nog ergens een lijst van de 14 staties. Hoe zie jij dit oude verhaal vandaag gebeuren? Waar is er pijn, en waar komt er licht?

Meer informatie over het Paastriduüm – de drie dagen van Pasen – vind je op deze webpagina.