De 3 dagen van Pasen

waar komt het woord Pasen vandaan
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag

Hoe zat dat ook weer met de Goede Week en Pasen? Wat herdenken we? Wat vieren we?
De drie dagen voor Pasen worden ook wel het Paastriduüm genoemd. Het zijn de laatste drie dagen van de Goede Week die op Palmzondag is begonnen.
De drie dagen zijn: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.
Deze dagen beginnen op donderdagavond en eindigen in de morgen van Pasen.

Witte Donderdag

Op deze dag gedenken we het Laatste Avondmaal. Het is de laatste maaltijd die Jezus met zijn apostelen heeft gehouden. In de liturgie staat de instelling van de eucharistie en het priesterschap door Jezus centraal. Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het joodse paasfeest. Jezus en zijn vrienden gedenken die avond hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte werd bevrijd. Maar vóór de maaltijd, verricht Jezus een slavendienst in de voetwassing van zijn leerlingen. Bij Jezus gaat het om dienstbaarheid aan elkaar, om broers en zussen te zijn waarbij iedereen meetelt. Hij doet dat op een bijzondere manier: Hijzelf, die Meester en Rabbie werd genoemd, gaat op zijn knieën zitten. Zijn vrienden kijken een beetje raar op. Jezus die de dingen op zijn kop zet. De meester wordt helper. “Een voorbeeld heb ik u gegeven opdat ook gij zoudt doen wat Ik u heb voorgedaan.” Jezus vertelt ook dat er iemand onder zijn vrienden is die Hem zal verraden. Het is dus een bijzondere maaltijd. Vooral als Jezus brood breekt en ronddeelt terwijl Hij zegt dat het Zijn lichaam is. Hij doet dat ook met de beker. Hij wil dat de mensen He zo blijven herinneren. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat, elke keer wanneer christenen samenkomen om de eucharistie te vieren. De term Witte Donderdag verwijst naar de liturgische kleur van die dag: wit. In de viering van die dag wordt de voetwassing vaak uitgebeeld.

Goede Vrijdag

Op deze pagina is meer informatie over Goede Vrijdag. Om 15 u zal een video van de kruisweg te zien zijn om mee te zingen en bidden.

Dit is de vrijdag voor Pasen. Op die dag herdenken christenen het lijden en sterven van Jezus. Op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem stierf Jezus de kruisdood waartoe Hij veroordeeld was door Pontius Pilatus. Deze laat zelfs het volk kiezen: een moordenaar vrijlaten of Jezus kruisigen. Tussen acht en negen uur ’s morgens wordt Jezus aan het kruis geslagen tussen twee misdadigers van wie de een berouw heeft en de andere niet. En dan sterft Jezus. Op vele plaatsen vindt op Goede Vrijdag om 15 uur een kruisweg plaats. ’s Avonds is er een viering met kruisverering en communiedienst. Deze dag gaat wel over het lijden en sterven van Jezus, maar ook gedenken we het lijden en sterven van zovele anderen, ook in deze tijd. Goede Vrijdag is daarom, misschien meer nog dan anders, een dag van nabijheid en solidariteit met de lijdende mensen van vandaag. Want uiteindelijk is er niets nieuws onder de zon. Ook vandaag zijn er vele mensen die een kruis te dragen hebben. Er is zoveel pijn en verdriet in de wereld. Er is de honger van zovele armen, het ziek zijn van mensen zonder uitzicht op herstel. Er is onbegrip, onverdraagzaamheid, mensen doen elkaar zoveel pijn. En er zijn slachtoffer van oorlogen en geweld: er is de pijn die spreekt uit zoveel ogen of die diep verborgen in de mensen leeft. Al deze lijdende mensen mogen we meenemen op onze weg, want een kruis dat men met twee draagt, weegt minder. Daarom is Goede Vrijdag ook een dag om mee te leven met al die mensen die lijden. Wie gelooft in de verrijzenis van Jezus kan op deze dag ook een ongelooflijke troost en bemoediging ervaren.

Stille Zaterdag

Deze dag wordt Stille Zaterdag genoemd omdat de klokken niet luiden tot aan de paaswake, maar het is ook een dag van bezinning die eindigt bij de aanvang van de vreugdevolle paaswake. De paaswake is één van de oudste vieringen in de Kerk. Al vroeg in de christelijke Kerk brachten de gelovigen de paasnacht wakend door ter ere van de Heer. De paaswake bestaat uit vier delen: de lichtritus, de dienst van het woord, de wijding van het water en de eucharistieviering. De liturgische kleur is wit. Bij de lichtritus wordt het vuur gezegend en de nieuwe paaskaarsen worden ontstoken. Het licht van de paaskaars wordt doorgegeven aan alle mensen in de kerk. Zo verdwijnt de duisternis voor het Licht dat Christus is. ”Ik ben het licht van de wereld. Zo moet ook uw licht stralen.”
De belangrijke rol van water is ook aanwezig in de liturgie van de paaswake. Water is een teken van leven. Vóór zijn geboorte wordt de mens gedragen door water. Water reinigt en verfrist, het water laaft de dorstige en maakt van hem een nieuwe mens. Maar water kan ook vernietigend zijn, zoals de Rode Zee voor de Egyptenaren. Na de wijding van het water worden we uitgenodigd om onze doopbeloften te hernieuwd.
De hernieuwing van onze doopbeloften is ons antwoord op de boodschap van Pasen: Christus is verrezen, met Hem willen we door het leven gaan. Na deze hernieuwing worden we besprenkeld met het gewijde water als herinnering aan ons doopsel.