Homilie aanstelling Don Gregorio

zondag 19 januari 2020 in Christus Koningkerk te Waterschei
Aanstelling Gregorio Aiello als pastoor-moderator van Genk-Noord

Het is alsof Johannes de Doper ons achtervolgt: tijdens de advent verscheen hij twee weekends op het toneel, vorige zondag had hij een centrale rol bij het doopsel van de Heer en vandaag, bij de start van de gewone zondagen door het jaar, duikt hij weeral op.

De liturgie nodigt ons dus uit om dit feestelijke gebeuren van de aanstelling van don Gregorio en zijn vele medewerkers te bekijken vanuit de figuur van de Doper. Johannes leert ons drie basishoudingen: hij ziet zichzelf als een wegbereider, hij legt getuigenis af over Jezus en hij stelt zich bescheiden op de achtergrond.

  1. Johannes leert ons dat de taak van een pastoor en geëngageerde leken is: de weg klaarmaken voor Jezus. Jezus wil niets liever dan mensen leven schenken. Maar er zijn nog blokkades, er zijn nog hindernissen.

Wat hindert mensen vandaag om de weg naar Jezus te vinden, wat staat er in de weg? De tijdsgeest zit niet mee: we krijgen de ganse dag prikkels en boodschappen, waardoor onze aandacht naar oppervlakkige dingen wordt gezogen en we minder met de diepere lagen van het leven bezig zijn.

Maar dat is niet de enige hindernis: we hebben ons als Kerk te veel met macht beziggehouden, wat misliep toegedekt, onvoldoende authentiek geweest …

Hoe kunnen we die hindernissen opruimen? We mogen nieuwe wegen zoeken om de sluimerende behoefte naar spiritualiteit en zingeving, die in elk mensenhart leeft, opnieuw te wekken, te prikkelen, te voeden,… En we mogen als Kerk vooral met onze roeping bezig zijn: ons in dienst stellen van het geluk van mensen!

  1. Johannes getuigt over Jezus. Hij geeft geen saai lesje, hij vertelt geen droge theorie. Maar hij spreekt over Jezus vanuit zijn eigen beleving: ‘ik heb gehoord’, ‘ik heb gezien’…

Zeker in deze tijd is het waar dat geloofsoverdracht niet gebeurt door vanuit de hoogte te onderwijzen of door te proberen om waarheden op te leggen. Je kan geloof alleen maar overbrengen door authentiek en bezield te vertellen over wat het geloof met jou doet, door te getuigen hoe jouw band met Jezus jouw leven rijker en zinvoller maakt.

En dat is iets wat we opnieuw moeten leren.

Laten we op onze parochiale samenkomsten en vergaderingen elkaar daarbij helpen! Een bezinningsmoment mag méér zijn dan een mooi tekstje. We mogen opnieuw leren spreken over ons geloof, vanuit het leven van elke dag, in een eigentijdse taal, en met de voeten op de grond …

  1. Johannes zegt: ‘Ik moet kleiner worden en Jezus groter’. In goed parochiewerk hoor je het woord ‘ik’ zelden vallen. We stellen ons samen in dienst van een hogere zaak. Natuurlijk moet ieder het beste van zichzelf geven, en gelukkig zijn er vele talenten. En we mogen er ons ook goed bij voelen. Maar als we onze domeintjes beginnen af te bakenen, waar niemand mag aan raken, dan zit het fout. En als het begint te draaien rond hoe goed ‘ik’ het toch allemaal doe, dan zitten we compleet ernaast.

Zodra Johannes ziet dat mensen de weg naar Jezus vinden, zet hij een stap terug; en is hij gelukkig omdat hij zijn taak volbracht heeft.

We hebben als Kerk niets te ‘hebben’. Als parochie of geloofsgemeenschap zijn we deel van een groter verhaal. Het is de kunst om overtuigd en toch bescheiden daarvoor te gaan!

Beste Don Gregorio, medepastoors, diakens en vele medewerkers, bij deze doorstart krijgen jullie Johannes de Doper mee als gids. Ga samen op weg, onder Gods zegen!

Deken Luc Herbots