Christus Koningkerk Waterschei

De kerk werd in 1923-1925 gebouwd naar een ontwerp van Gaston Voutquenne in samenwerking met Jean Reumers, die als architect in dienst was van de mijn van Waterschei. Het betreft een kruiskerk in gele baksteen, met een opvallend slanke hoge, aangebouwde toren die bekroond wordt door een koepel. 
In 2002 werd deze kerk geklasseerd als beschermd monument.

Glas-in-loodramen

Dit is de moeite waard om in de kerk te bezichtigen:
* Koor met altaren en lezenaars: uitgevoerd in rose en zwart marmer. 
* Doopvont, beelden en marmeren preekstoel zijn vervaardigd in de werkplaatsen van de Abdij van Maredsous. 
* Glas-in-loodramen beelden de belangrijkste kerkelijke feesten en episoden uit het leven van Jezus uit; hun totale oppervlakte bedraagt meer dan 250 m2

* Kerstmis, Pasen en Pinksteren: de drie belangrijkste christelijke feesten krijgen een eigen groot glasraam. Met daartussen drie kleinere glasramen met taferelen van Jezus’ leven tussen Kerstmis en Pasen; en vervolgens taferelen tussen Pasen en Pinksteren.
* In de glasramen van de zijgangen van het kerkschip zijn heiligen afgebeeld, vlak onder de betonnen steunbalken: de heiligen dragen als het ware de kerk tot op vandaag.
* Op het koorgedeelte verwijzen de glasramen naar de eucharistie. 
* Ten slotte zijn er nog een aantal thematische glasramen, zoals bijv. in de doopkapel.

De kerk is dagelijks geopend tussen 10 en 17 uur.