Verliezen om te winnen | weekend 7-8 mei

n die tijd gaf Jezus de Joden ten antwoord: Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers, die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn een.” (Johannes 10, 27-30)

Homilie

Win-win operatie

Moeilijke beslissingen worden vaak rooskleurig voorgesteld als een win-win operatie. Als het voorstel doorgaat dan winnen alle betrokken partijen. Iedereen wordt er beter van, iedereen gaat erop vooruit, iedereen wint. Omdat iedereen wint, kan toch niemand tegen het voorstel zijn. Zowel politieke leiders als zakenmensen stellen hun projecten graag voor als een win-win situatie. 

Dat er in werkelijkheid naast winnaars, ook verliezers zijn, wordt netjes onder de mat geveegd. Want er zou weleens weerstand tegen het project kunnen komen vanwege de verliezers, waardoor het project eventueel vertraging oploopt of zelfs niet kan door gaan. Op dat moment worden de potentiële winnaars, de verliezers. Dit moet ten alle prijzen vermeden worden, want niemand staat graag aan de kant van de verliezers. 

Zo gaat dat nu eenmaal in de samenleving. Geheel anders is de denkwijze van het evangelie als het over winnaars en verliezers gaat. Jezus kiest ervoor om vrijwillig aan de kant van de verliezers te staan. Omdat Hij niemand, onder geen enkel beding, tot verliezer wil maken. “Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef. Niemand neemt Mij het af, maar Ik geef het uit Mijzelf.”

Goede Herder

Daarom is Jezus de Goede Herder. Jezus geeft zijn leven – vrijwillig – opdat het goed zou gaan met zijn kudde. Een ware en goede herder is iemand die zijn leven wil geven voor zijn kudde. Hier is niet meer sprake van een win-win situatie, maar wel van een verlies-win situatie: zelf willen verliezen opdat anderen zouden winnen.

In het christendom kiezen we er vrijwillig voor om te verliezen: opdat de andere zou kunnen winnen, opdat de andere erop vooruit zou kunnen gaan, opdat de andere een goed leven zou hebben, opdat de andere in veiligheid en vrede mag leven. Deze christelijke mentaliteit staat haaks op de opvattingen van onze wereld. Het christendom blijft inderdaad tot op de dag van vandaag tegendraads. 

Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en welzijn

Toch zijn christenen ervan overtuigd dat dit de enige weg is opdat er in een samenleving rechtvaardigheid, echte gelijkwaardigheid en welzijn voor allen kan groeien. Het is maar doordat mensen zichzelf willen wegcijferen en iets durven verliezen dat de achterblijvers in een samenleving kunnen bijwinnen. Broederlijk Delen werkt zo; christelijke opvoeding werkt zo; elk serieus engagement werkt eveneens zo. 

Het is maar door heel edelmoedig een deel van het eigen inkomen af te staan en dit financieel verlies te willen en te durven nemen, dat organisaties zoals Missio, Caritas, Het Rode Kruis of het Noodfonds vluchtelingen Maasmechelen kunnen werken. Zodat medemensen een menswaardiger leven kunnen hebben. 

Een christelijke school blijft maar draaien als leerkrachten bereid zijn meer voor hun leerlingen te doen, dan datgene waarvoor ze betaald worden. Dit meer, die extra inspanning of dat verlies maken wel een wezenlijk verschil voor de zwakste leerlingen, die daardoor extra aandacht en steun kunnen genieten. 

Het volle leven

Elk serieus engagement – of het nu in de parochie is of in een vereniging – vraagt op sommige momenten meer, dan dat men ervoor terugkrijgt. Maar zonder dat blijft een vereniging of parochie niet draaien. Dan verdwijnt het leven uit de parochie of uit de vereniging. Op deze wijze willen christenen hun leven verliezen, opdat het volle leven zou gevonden worden. Dit vrijwillig verlies zien christen als de echte ware winst. Want geluk, rechtvaardigheid en welzijn in het leven kan maar ten volle zijn als ook de anderen ten volle gelukkig zijn, als ook zij kunnen genieten van rechtvaardigheid en welzijn.

De kern van de zaak is dit. De verkondigers van de win-win situatie doen in feite een beroep op de zelfontplooiingsdrang in ieder mens, dat nogal eens omslaat in enge zelfbetrokkenheid. De verlies-win situatie van het christendom doet een beroep op de edelmoedigheid, die ook in het hart van ieder mens aanwezig is. Ingaan op die edelmoedigheid in het hart maakt mensen tot goede herders van elkaar.

Goede God, uw Zoon Jezus Christus is als een goede herder. Hij houdt van ons, bij Hem zijn we altijd veilig, bij Hem vinden wij bescherming. Laat ons op onze beurt herder zijn voor elkaar. Geef ons een diep verlangen om mensen te helpen. Laat ons zo getuigen van het herderschap van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Ruddy Pareyns, pastoor-moderator Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Maasmechelen