Pastorale Eenheid: kernopdracht

Op zondag 30 september 2018 gaf vicaris D’Huys namens de bisschop het startschot voor onze nieuwe pastorale eenheid Sint-Franciscus Maasmechelen.
Het was een sterke viering! De bemoedigende woorden van de vicaris, de enthousiaste zang van het Sint-Franciscuskoor (federatiekoor), de actieve betrokkenheid van de kerkgangers,…
Na afloop konden we elkaar nog ontmoeten, met een glaasje erbij: niets dan tevreden gezichten en positieve reacties.
Pastorale eenheid … we zijn er eigenlijk al goed mee bezig. En meer dan ooit zijn we vastbesloten om er met velen samen werk van te maken!

Het voorbije werkjaar hebben we nagedacht en veel geluisterd om de kerntaak van onze kerkgemeenschap terug duidelijker te zien: hoe kunnen we vandaag dienstbaar zijn aan het geluk van de mensen?

Uit de luistermomenten kwamen twee grote lijnen naar voor. Mensen verwachten van de Kerk dat we ons inzetten voor verbondenheid en zingeving.

Verbondenheid (de groene horizontale balk op de tekening) is het tegengif voor individualisering, vereenzaming en onverdraagzaamheid. Bijna alles wat we hebben en zijn, hebben we van anderen ontvangen. Daarom zijn we ook verantwoordelijk voor elkaar.

In het hart van ieder mens schuilt een verlangen naar zingeving (de blauwe verticale balk). Uit de schat van de christelijke traditie reiken we wegwijzers aan voor de zoekers van deze tijd. We doen dit met een open geest en met respect voor ieders persoonlijke levenskeuze.

Met de mensen, die meestappen in dit verhaal, vormen we een warme en open gemeenschap (de oranje centrale cirkel)

In deze gemeenschap verzamelen we ons steeds weer rond de Bron, het Geheim van alle leven, en putten daaruit kracht (de rode binnenste cirkel)

Zo kunnen we ons als gemeenschap ook steeds weer naar buiten keren om ons krachtdadig in te zetten voor “het goede leven”, “een betere wereld”, voor ieder mens (de gele buitenste cirkel).

Of kort en krachtig: 
In de pastorale eenheid Sint-Franciscus doen we een aanbod van verbondenheid en zingeving.
Vanuit de Bron gaan we samen op weg naar een betere wereld.

installatie Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Maasmechelen op zondag 30 september 2018