Hoop doet leven | weekend 21-22 maart

evangeliebezinning als video: geluid aanzetten
Daaronder is de tekst als bezinning te lezen.
livestream eucharistieviering door pastoor Gianfranco Falgari van federatie Zutendaal. Iets om te knutselen of doen met kinderen vind je hier.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld.”  Toen Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte met het speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de blindgeborene en zei tot hem: “Ga u wassen in de vijver van de Siloam,” – wat betekent: gezondene –.

Hij ging er naar toe, waste zich en kwam er ziende vandaan. Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bedelen, zeiden: “Is dat niet de man, die zat te bedelen?” Sommigen zeiden: “Inderdaad, hij is het.” Anderen: “Neen, hij lijkt alleen maar op hem.” Hijzelf zei: “Ik ben het.” Toen vroegen ze hem: “Hoe zijn dan uw ogen geopend?” Hij antwoordde: “De man die Jezus heet, maakte slijk, bestreek daarmee mijn ogen en zei tot mij: Ga naar de Siloam en was u. Ik ben dus gegaan, waste mij en kon zien.”  (Joh. 9,5-11)

Zonder hoop valt het leven stilt. De hoop houdt het leven gaande en is als zuurstof voor het leven. Zonder hoop is er geen leven. Zowel de kleine hoop van elke dag, als de grote hoop van levensprojecten geven spankracht aan het leven. 

Zo hoopt bijvoorbeeld de supporter dat Racing Genk alsnog de play-off haalt. De verliefde hoopt op een geschenkje met Valentijn. Kinderen hopen op Sinterklaas. Een zieke hoopt dat hij spoedig geneest. De student hoopt op een goed examen. En de blinde uit het evangelie hoopt om opnieuw te kunnen zien. Zelfs tot in hun levenseinde blijven mensen hopen. Men hoopt dan op een goede dood, op een niet te lange doodsstrijd.

Omdat de hoop zo essentieel en belangrijk is proberen wij mensen aan onze hoop een degelijk fundament te geven. Voor een spoedig herstel stellen we onze hoop op een goede gezondheidszorg en bekwame specialisten. Voor een goed inkomen stellen we onze hoop op een aantrekkende economie. Voor een rechtvaardige samenleving stellen we onder meer onze hoop op een goede en eerlijke rechtspraak.

In deze veertigdagentijd mogen christenen ontdekken dat het fundament van hun hoop Jezus Christus is, die uit de blijvende dood is opgestaan. Hij is het licht van de wereld. Hij doet ons zien. Hij laat Gods goedheid en barmhartigheid in de wereld zien.

Goede God, heel onze hoop hebben wij gesteld op Jezus Christus, uw eniggeboren Zoon. Maak dat wij mensen van hoop zijn, die in hun leven verwijzen naar het Licht van de wereld. Opdat er hoop mag groeien in het hart van medemensen. Want hoop doet leven. Amen.

https://www.facebook.com/parochiesZutendaal/videos/936375013460801