Ga en doe evenzo! | weekend 9-10 juli

In die tijd trad een wetgeleer­de naar voren om Jezus op de proef te stellen. 
Hij zei: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwer­ven?’
Hij sprak tot hem: ‘Wat staat er geschreven in de Wet? Wat leest ge daar?’
Hij gaf ten antwoord: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.’
Jezus zei: ‘Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven.’
Lucas 10,25-37

Opdracht voor kinderen: Spreid ook in de vakantie een beetje liefde in je omgeving. Vlecht een mandje in de vorm van een hart – zoals in de afbeelding – doe er snoepjes in of bloemetjes en geef het mandje aan je oma en opa, je buren, een eenzame of zieke in je omgeving … Je mama zal er natuurlijk ook heel blij mee zijn. Kijk hier voor de instructies.

Er hoeft vandaag niet gepreekt te worden … want de preek zit reeds vervat in de evangelielezing; en bovendien is dit een preek van Jezus in hoogsteigen persoon. 

Niets meer aan toe te voegen

Jezus zegt tot de wetgeleerde, en op hetzelfde ogenblik tot ons allen: “Ga en doe evenzo”. Jezus preekt: “Ga straks terug naar uw leven van elke dag, en wees daar goed voor elke mens die op één of andere manier hulpbehoevend is”. Daar is eigenlijk alles mee gezegd.

“Wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?” is de vraag van de wetgeleerde, maar ook de levensvraag van elke mens: “Wat moet ik doen om voluit te leven, om gelukkig te zijn? Niet zo’n voorbijgaand gelukkig zweverig gevoel, maar het echte geluk, dat een blijvende vreugde geeft … en dat daarom ook de grenzen van de dood overstijgt en een eeuwige zin geeft aan mijn leven. Wat is de weg daarheen?”

Doen

De wetgeleerde had nog het voordeel dat hij in zijn homogeen gelovig milieu het juiste antwoord wist, zonder veel problemen: “Hou van God en hou van je naaste”. Het probleem van de wetgeleerde eerder ligt in het doen, in het in de praktijk brengen van zijn kennis: “Doe wat je weet”, zegt Jezus, “en je zal leven, gelukkig zijn!”

We mogen blij en dankbaar zijn om al het goede wat in onze parochie op het vlak van de naastenliefde gebeurt: ‘t is soms bijna ongelooflijk wat mensen doen om een zieke vader of moeder thuis te verzorgen; of hoe buren een bejaarde helpen en steunen …

Als Jezus vandaag had gepreekt, dan had Hij wellicht zo’n voorbeeld verteld en erbij gezegd: “Ga en doe evenzo”. Het lijkt simpel en alledaags en het komt niet in de krant. Maar het is de enige weg naar het eeuwige, naar het echte en volle leven, naar een geluk dat blijvend is.