Sint-Martinuskerk

Op de site waar vandaag de Sint- Martinuskerk prijkt, staat reeds sinds de achtste eeuw een kerk. Een eerste houten kapel werd opgevolgd door een pre-romaanse (tiende eeuw), romaanse (twaalfde eeuw), gotische (zeventiende eeuw) en neogotische kerk (negentiende eeuw).
Op 2 oktober 1944 werd het centrum van Genk per vergissing door Amerikanen gebombardeerd, warbij de kerk onherstelbaar werd beschadigd.
Na de oorlog werd Maurice De Paepe aangesteld als architect en Jan Steyfkens-Wouters en zonen als aannemer. De eerste steenlegging ge- beurde op 11 november 1950 door Mgr. Kerkhofs. Op 24 juni 1953 werd de kerk in gebruik genomen. Op 14 mei 1961 werd ze plechtig ingewijd.

Binnen in de kerk

De kerk is 60 meter lang, 33 meter breed en 24 meter hoog. De toren is 64 meter hoog en rust op een basis van 10 op 10 meter. Door de grote afmetingen wordt deze kerk ā€˜Kathedraal der Kempenā€™ genoemd.
Boven in de toren hangt een beiaard van 52 klokken, die elke donderdag tijdens de wekelijkse markt wordt bespeeld.

In 1961 schilderde de Nederlands-Limburgse kunstenaar Charles Eyck de 14 staties van de kruisweg. In 2019 werden deze muurschilderingen grondig gerestaureerd. U kan deze bewonderen met behulp van een folder.

De prachtige glasramen zijn vervaardigd door de Luikse glaskunstenaar Ri Coƫme.
Meer over deze glasramen is op deze webpagina te lezen.

Aan de rand van het Oksaal prijkt een apostelbalk.
De aandachtige kijker telt 15 beelden. Tussen de twaalf apostelen (waarbij Paulus de plaats van Judas inneemt) staan in het midden Christus, geflankeerd door Mozes (de Wet) en Elia (de Profeten).

Onder advies van Michel Lemmens bouwde de firma Schumacher in 2010 een nieuw mechanisch sleepladen-orgel voor de Sint-Martinuskerk.
Het is gebouwd in klassieke Rijnlandse stijl, geĆÆnspireerd op het werk van Ludwig Kƶnig en werd in november 2010 in gebruik genomen. Kijk voor meer info op deze pagina.

Restauratie kruisweg