Zachtjes deuren sluiten | 1 november

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.  Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
“Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt,
vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:  

Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. 
(Matteüs 5,1-12a)

Met Allerheiligen gedenken we in één feest alle bekende en onbekende heiligen. Mensen die door hun levenswijze, naar Jezus’ voorbeeld, Gods goedheid hier op aarde vorm hebben geven. 

Maar hoe kunnen wij zelf een heilige worden? De heilige Franciscus van Assisi had daarvoor een verrassend eenvoudige methode.  Op de vraag van een vrouw ‘hoe ze  heilig kon worden’, antwoordde Franciscus: “Probeer de deuren eens zacht te sluiten”. 

‘Probeer de deuren eens zacht te sluiten,’ kan het nog eenvoudiger? Om heilig te worden is er geen godsdienstige krachtpatserij nodig, noch religieus fanatisme, noch morele perfectie, noch een heldhaftige levenswijze, noch een intense religieuze gebedsijver. Alleen maar de deuren zacht sluiten, is voldoende om heilig te worden. 

Op het eerste gezicht lijkt dit wel een gek antwoord. Maar als we er even over nadenken dan weten wij dat we een deur achter ons ook kunnen dichtslaan, met veel kracht en geweld, zelfs definitief. Tussen Rusland en Oekraïne, twee broedervolkeren, zijn de deuren gewelddadig dicht geslagen, voor zeer lange tijd. Na de terroristische aanval van Hamas op Israël en het even bloedige antwoord van de Israëlische regering zijn op dit moment alle deuren van overleg gesloten in het Midden-Oosten.

Maar ook dichter bij huis in vechtscheidingen, in burenruzies of in familievetes worden deuren hardhandig gesloten. Hopelijk niet definitief.

Mensen die de deuren zacht sluiten zijn mensen die geen bruggen definitief willen opblazen, maar willen blijven zoeken naar oplossingen en vrede. “Zalig die vrede brengen”, zegt Jezus, “want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”

Mensen die de deuren zacht sluiten, zijn mensen die anderen niet willen kwetsen. “Zalig de zachtmoedigen”, zegt Jezus over hen, “want zij zullen het land bezitten.”

Mensen die de deuren zacht sluiten, zijn mensen die hun hart open blijven houden voor medemensen in armoede. “Zalig de barmhartigen”, zegt Jezus over hen, “want zij zullen barmhartigheid ondervinden.”

Mensen die de deuren zacht sluiten, zijn mensen die blijven zoeken naar wat recht en rechtvaardig is in onze ongelijke samenleving. “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid”, zegt Jezus over hen, “want zij zullen verzadigd worden.”

Mensen die de deuren zacht sluiten, zijn mensen die “met een zuiver hart “ in het handelen van medemensen vooral hun goede intenties kunnen zien, want doorheen het goede handelen van anderen “zullen zij God zien.”

Geduldig en zachtmoedig

Heilig worden is dus heel eenvoudig. Alleen leg dat maar eens uit aan een tiener in volle puberteit, die met alle kracht de deur van zijn kamer dichtslaat, zodat heel het huis davert. Laten wij dan zelf op dat moment onze stem niet verheffen, vooral heel geduldig en zachtmoedig zijn voor zulk een tiener. Opdat die tiener langzaam door ons voorbeeld leert beseffen, dat deuren zacht sluiten, leidt tot vrede, barmhartigheid, rechtvaardigheid en respect voor elkaar.

Goede God, te vaak zoeken wij heiligheid in grootse dingen, in een heldhaftige levenswijze, in morele perfectie, in een intense religieuze ijver. Leer ons om deuren zacht te sluiten, om geen bruggen met medemensen op te blazen, om geduldig en zachtmoedig te zijn, naar het levensvoorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.