Woorden met gezag | weekend 27-28 januari

onreine geest – dekenaat Genk

Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’

Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea. (Marcus 1, 21-28)

Het evangelie spreekt ons vandaag over gezag. Ook in deze tijd hoor je vaak zeggen dat er geen gezag meer is, dat er niet streng genoeg wordt opgetreden tegen bestaande uitwassen. Autoriteiten moeten hun gezag meer laten gelden. Maar, wat is gezag? Zestig jaar geleden was er meer gezag in de samenleving. Wanneer het gezag sprak dan gehoorzaamde bijna iedereen en dit was in de school, kerk, werk en in het maatschappelijk leven zo. En ook de pastoors wisten hun beminde gelovigen te vertellen waar zij zich aan te houden hadden. 

Gezag vanuit positie

Als gelovige wist men precies waar men aan toe was. En misschien waren er ook mensen die het daar moeilijk mee hadden maar het niet hardop durfde te zeggen. Ondertussen is heel veel veranderd. Mensen hebben hun eigen mening en geven die ook te kennen. Gezag gebaseerd op een machtspositie maakt weinig indruk. Het begint al in het gezin. Kinderen vragen aan hun ouders: waarom mag ik dat niet, waarom wil je dat ik dit zo doe …? Mensen zijn veel mondiger geworden ook wat geloven en kerk betreft. Mensen maken vandaag zelf uit wat ze doen, hoe ze willen leven, wanneer ze willen sterven. Toch hebben we mensen nodig met gezag. Misschien gezag niet vanuit hun positie maar van wie ze zijn maar wel vanuit hun overtuiging die ze uitstralen. Dat was ook het gezag van Jezus. 

Gezag vanuit overtuiging

In het evangelie lezen we hoe mensen buiten zichzelf van verbazing waren omdat Jezus sprak met gezag, heel anders dan de schriftgeleerden, die wel hun gezag lieten gelden maar niet mensen konden inspireren. Jezus bracht zijn boodschap op een andere manier, Hij raakte de mensen in hun hart, Hij wist ze aan het denken te zetten, Hij maakte ze enthousiast voor zijn boodschap. En ook wij worden steeds weer opnieuw uitgenodigd om die boodschap waar te maken in ons leven, gewoon met en voor elkaar. 

Heer, onze God, 
langs vele wegen spreekt Gij tot ons:
doorheen de Schepping, doorheen mensen,
doorheen uw profeten, …
Doch in Jezus, uw Zoon, 
is uw Woord ons het meest nabij.
Geef dat zijn Woord ons steeds opnieuw 
mag raken en in beweging zetten,
vandaag en elke dag van ons leven.

diaken Julien Beckers