Wat God verbonden heeft | weekend 2-3 oktober

In die tijd kwamen de Farizeeën naar Jezus toe. 
Zij wilden Hem in een valstrik lokken en vroegen Hem: 
“Mag een man zijn vrouw verstoten?” (…) 

Hierop zei Jezus: 
“Inderdaad, Mozes heeft dat uiteindelijk toegestaan. 
Maar hij deed dat alleen omdat gij door uw koppigheid 
weigerde de wet van God te gehoorzamen. 
Want in het begin – bij de schepping – 
heeft Hij de man en de vrouw voor elkaar gemaakt (…)
Wat God heeft verbonden, mag de mens niet scheiden.” 
(Marcus 10*) 

Dit weekend spreekt de Heer ons 
over wat ons zeer nauw aan het hart ligt,
over wat ons diep gelukkig kan maken: onze liefde, onze trouw.
Tot liefde zijn wij bestemd, tot trouw zijn wij geroepen.
Graag luisteren wij naar woorden vol leven 
en vertoeven we hier bij het geheim dat God zelf liefde is.
Hij is onder ons om ons samen te houden 
en ons te helpen op de niet altijd gemakkelijke weg van de liefde.

Getrouwe en liefdevolle God, 
Gij hebt de wereld geschapen tot één wijde ruimte 
waarin de een de ander nodig heeft om uw liefde te ervaren.
Neem uit ons hart de hardheid weg, 
die mensen van elkaar kan vervreemden
en die uw beeld in de mens verduistert.
Versterk de band die ons verbindt in Jezus, 
uw Zoon en onze Heer. Amen.