Wachten – waken – wakker zijn | weekend 6-7 augustus

wachten, waken, wakker zijn – dekenaat Genk

“Gelukkig de dienaars, 
die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden!”
(Lucas 12*)

Het evangelie geeft vandaag een omschrijving van christen-zijn: “Christenen zijn mensen die wachten op de thuiskomst van hun Heer!”

Er zijn verschillende soorten van wachten.
Er is een soort van wachten dat vreselijk vervelend is: als iemand te laat komt voor een afspraak; als er aan de kassa vijf mensen voor u staan en het niet vooruit gaat; … van dat soort wachten houden we niet …

Maar er zijn ook vormen van wachten die ons rijker maken: ouders die een kind verwachten en langzaam hun hart en hun huis daarvoor klaarmaken; of de tafel klaarzetten voor een bezoeker die je graag ziet komen. Dit wachten helpt ons om gebeurtenissen dieper te doorleven.

Diepere laag

Het is dit soort wachten waar Jezus het over heeft. Als christenen mogen we steeds beseffen dat onder de gebeurtenissen nog een diepere laag van het leven zit. Het leven is altijd méér dan wat het op het eerste zicht lijkt. Doorheen alles wat er gebeurt is het God, die ons de mensen en de wereld toevertrouwt; het is God, die ons zijn droom in handen legt. Doorheen vaak kleine dingen van het leven spreekt God ons aan, doet hij een beroep op ons. Christenen zijn dus wakkere mensen, die attent in het leven staan!

Op jeugdkampen treft het mij vaak hoe attent leiders en leidsters zijn voor de noden van ieder kind. Hoe ze met een klein woord of een eenvoudig gebaar iedereen erbij halen. Hoe ze op een fijne manier omgaan met kinderen, die een beetje anders of zwakker zijn. Er wordt onder jongeren misschien niet meer zoveel over geloof gesproken, maar toch zie je dat deze jongeren ‘wakker’ in het leven staan en spontaan inspelen op de diepere lagen van het leven.

Het is goed dat we elkaar hierin bemoedigen. Het is goed dat we elkaar steeds opnieuw beter helpen zien waar het écht op aankomt. Zo houden we samen onze lampen brandend. Zo staan we klaar om het goede te doen, telkens wanneer de gelegenheid zich aandient. Zo staan we klaar om God te ontmoeten in zo vele mensen en in zoveel kleine dingen …