Waardig begraven

Mensen in eenzaamheid of die arm zijn en geen familie of vrienden hebben, krijgen bij hun overlijden dikwijls geen waardig afscheid. Na hun overlijden is er enkel een eenvoudige kist en de begraving op de begraafplaats, zonder aandacht voor wie die persoon was.

Als groep vrijwilligers willen we personen uit Genk die eenzaam sterven een waardig afscheid geven, in samenwerking met de begrafenisondernemers.
Ook werken we samen met alle verenigingen en diensten die contacten hebben met arme en/of eenzame mensen.

Zo zorgen we voor een waardig afscheid.
› Een afscheidsceremonie met teksten, muziek, een symbool, een ritueel passend bij het leven en de levensbeschouwing van de overledene.
› Een bloemstukje.
› Op het graf een eenvoudige respectvolle steen, bij crematie een naamplaatje.
› Eenmaal per jaar een herdenkingsviering voor al wie eenzaam overleed.

Als vrijwilliger ondersteunen

Wil jij ons als vrijwilliger ondersteunen? Meld je dan!
Neem contact op met Cecile Cuypers-Rutten
cecile.rutten7@gmail.com
0476 68 10 02

In eenzaamheid overlijden

Overlijdt iemand in eenzaamheid?
Neem contact op met Tjeu Neyens
pastoortjeu@dekenaatgenk.be
0473 77 38 31

overlijden – dekenaat Genk