Vrienden van de Sint-Martinuskerk

Onze parochiekerk: 
geloofsgetuigenis van onze voorouders

Op de plaats waar onze huidige parochiekerk Sint-Martinus prijkt, staat reeds sinds de 8ste eeuw een kerk. In elke tijd opnieuw hebben mensen zich vanuit hun geloof ingezet voor hun parochiekerk: wanneer ze te klein werd, hebben ze een grotere gebouwd; wanneer ze vernield werd, verrees ze opnieuw uit haar as, nog mooier dan voorheen …
Vanaf de 19de eeuw  is de financiering van de kerken grotendeels overgenomen door de overheid. De tekorten van de begrotingen van de kerkfabrieken moeten door de gemeente worden bijgepast.  Dit voordeel heeft ook een nadeel: de gelovigen  vinden het heel  normaal dat het kerkgebouw er is en de rekeningen worden betaald, zonder dat zij hieraan zelf een substantiële financiële bijdrage leveren.

Financiering

In de huidige context staat het systeem van de financiering van de kerken onder druk. Vanuit de Stad Genk is er heel veel goede wil, maar de financiële middelen die naar de kerkfabrieken gaan, worden duidelijk afgebakend. 
Indien wij met onze generatie de geloofsgetuigenis van onze voorouders in ere willen houden, moeten we investeren in onze kerk, zodat deze behouden kan blijven. Daartoe zullen wij in de toekomst ook een financiële bijdrage moeten leveren!

De Sint-Martinskerk: stand van zaken

Er is de voorbije decennia hard gewerkt om onze parochiekerk aan te passen aan de moderne tijd. In de Crypte werd een prachtige weekkapel en een unieke vergaderlocatie gecreëerd. In de kerk zelf werd het interieur gerenoveerd, de kruisweg gerestaureerd, een nieuw orgel geplaatst, een milieuvriendelijke verwarming geïnstalleerd …
Inmiddels zijn er weer dringende herstellingswerken nodig aan het dak …
En we zouden zo graag iets doen om de akoestiek in de kerk te verbeteren …

De secretaris van de Kerkfabriek over de restauratie van de Kruisweg

Tentoonstelling

We willen in de kerk een interessante tentoonstelling realiseren om ons waardevolle erfgoed in de kijker te stellen. En wie weet wat er zich morgen weer aandient …
De plannen zijn groot, maar de financiële middelen zijn beperkt. Daarom heeft de Kerkfabriek een vereniging in het leven geroepen:
Vrienden van de Sint-Martinuskerk
Deze feitelijke vereniging stelt zich tot doel om fondsen te vergaren om werken aan onze kerk uit te voeren, die niet door de subsidiërende overheden worden gedragen.
U kan lid worden van deze vriendenkring door een vrije gift te doen op rekeningnummer BE56 7370 5330 6088 van “Vrienden van de Sint-Martinuskerk, 3600 Genk”.

Dit kan via een eenmalige gift of via een permanente opdracht. 
De sponsors ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief met een duidelijk overzicht van de inkomsten én van de besteding van de gelden.
We zetten dit mooie geloofsverhaal verder, ook in onze tijd!

Vrienden van de Sint-Martinuskerk, p/a Molenstraat 2C, 3600 Genk

One Reply to “Vrienden van de Sint-Martinuskerk”

Comments are closed.