Vraag en u zal gegeven worden | weekend 23-24 juli

vraag en u zal gegeven worden – dekenaat Genk

“Vraag en u zal gegeven worden. 
Zoekt en gij zult vinden. 
Klopt en er zal worden opengedaan!” (Lucas 11*)

Jezus zegt ons vandaag dat het goed is dat we alles wat ons ter harte gaat aan God voorleggen en zijn hulp vragen. 
Maar we moeten dit wel juist begrijpen. God is geen automaat waar we enkele gebeden insteken en er vervolgens uit halen wat we willen. 

Jezus gebruikt in het evangelie van deze zondag een heel ander beeld: dat van de vader-kind-relatie. 

Zorgen delen

Waarom is het goed dat een kind aan zijn ouders zijn zorgen vertelt?
Het eerste wat een papa of mama doet wanneer hun kind pijn of verdriet heeft, is: luisteren, aandacht schenken, troosten. Weten dat er iemand naast je staat die echt met je meevoelt, maakt het lijden al dadelijk een heel stuk minder zwaar …

Het tweede wat een vader of moeder doet dat is helpen in de mate dat hij of zij het kan. En de macht van de liefde is heel groot, maar toch beperkt. Liefde en goedheid kunnen niet met een vingerknip de hele situatie veranderen. Maar de liefde verandert wel degene die ze ontvangt: die wordt anders, vanbinnen.

Heilige Geest

En in deze lijn voegt Jezus eraan toe: “Zo zal ook de hemelse Vader aan wie bidt zijn heilige Geest schenken”. De heilige Geest is de meest nabije vorm van aanwezig-zijn van God: Hij komt in ons hart wonen. En daar geeft Hij ons inzicht en kracht: inzicht om te zien wat ons te doen staat en kracht om die weg ook te gaan met opgeheven hoofd.

Als een kind zijn zorgen niet meer toevertrouwt aan zijn ouders, dan hapert er iets.

Laten wij daarom in ons gebed blijven vragen en smeken. We willen ons daarbij niet blind staren op wat wij als oplossing zien, maar wel ons hart openen voor het inzicht en de kracht dat de Heer ons wil schenken!