Sacramentsprocessie Veldwezelt

Christus komt door onze straten
Oude tradities worden ook door de jeugd gedragen. Het is de bedoeling om vooral de jeugd actief bij de Sacramentsprocessie te betrekken. Jaarlijks nemen er ongeveer een tweehonderd kinderen en jongeren deel aan de ommegang. Daarnaast stappen nog enkele honderden jong-volwassenen en volwassenen mee op.

Samen met alle deelnemers aan de Veldwezeltse ‘Bronk’ en samen met de parochiepriesters tracht de Werkgroep ‘Processie en Kerk’, ieder jaar opnieuw door middel van de organisatie van de Sacramentsprocessie, een bijzondere bijdrage te leveren aan de uitbouw van een mooie en hechte parochiegemeenschap.

Algemene info
2de zondag na Pinksteren

De Veldwezeltse Sacramentsprocessie is opgevat als een plechtige en chronologische evocatie van de Heilige Eucharistie. De ommegang wordt traditioneel geopend door de Fanfare Sint-Lambertus. De eerste groep van de processie brengt hulde aan de patroonheilige van de parochie: Sint-Lambertus. Vervolgens beeldt de groep Heer, Ontferm U de schuldbelijdenis aan het begin van de eucharistieviering uit. Daarna volgt de groep Dienst van het Woord, waarin een aantal liturgische boeken meegedragen wordt. Vervolgens beeldt de groep Wij Offeren de eucharistische offerande uit, waarin naast brood en wijn ook bloemen geofferd worden. Dan volgt de groep Onze Vader en vervolgens brengt de groep Ave Maria hulde aan Onze-Lieve-Vrouw. Ook pages en het Kindje Jezus van Praag stappen mee in de processie. Het onderdeel Heilig Sacrament sluit de processie af. Dit onderdeel bestaat uit het koor Oosterster, de Apostelen, de misdienaars en de priesters met het Heilig Sacrament.

Werking van de vereniging

De parochiale werkgroep Processie en Kerk is ontstaan uit de Geloofsdagen die in 1982 in de parochie gehouden werden. Het doel is de traditionele Sacramentsprocessie of de ‘Bronk’ nieuw leven in te blazen, uit te bouwen en te verfraaien. De werkgroep telt acht leden, allemaal dames, die zich allen belangeloos inzetten voor de aankleding en de organisatie van de processie.

Sacramentsprocessie 29 mei 2016