Startviering nieuw dekenaat & aanstelling deken Luc Herbots

deken Luc Herbots – dekenaat Genk

Zondag 26 januari om 14.30 uur gaat bisschop Hoogmartens voor in een eucharistieviering, waarbij hij Luc Herbots aanstelt tot pastoor-moderator van Genk-Zuid en deken van het nieuwe dekenaat Genk.

logo dekenaat Genk

We willen dit moment vooral ook beleven als de startviering van het nieuwe dekenaat: “met velen samen op weg om levende en leven-gevende geloofsgemeenschappen te vormen”.

Maandag 20 januari van 19.30 tot 21 uur is er voor deze startviering een repetitie voor het ‘dekenaal gelegenheidskoor’ in de dekenale kerk te Genk .

We willen vooral het accent leggen op “met velen samen op weg”. Goed Kerkwerk is altijd teamwerk. En zoals het symbool van de boom uitdrukt: dekenaat en federatie zijn geen overkoepelende maar wel ondersteunende structuren; zij helpen om het sap te doen doorstromen tot in de blaadjes van de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

We hopen dat deze viering een feest van verbondenheid wordt voor ons nieuwe dekenaat. Daarom kiezen we dus voor een dekenaal gelegenheidskoor. Dit koor zal worden geleid door dirigente Stephanie Corstjens en begeleid door organist Jeroen Follon. We nodigen alle leden van zangkoren uit het nieuwe dekenaat uit om te komen meezingen! We kiezen voor eenvoudige gekende liederen.

U bent allen van harte welkom! Aansluitend bij de viering is er achteraan in de kerk een receptie en kans tot ontmoeting.