Schoenen met een verhaal – Zr. Gerardine Wijnen

Zr. Gerardine Wijnen

In juli en augustus toonden we in de dekenale kerk 20 paar “schoenen met een verhaal”. De tentoonstelling kon rekenen op veel belangstelling en waardering. Op vraag van meerdere parochianen, brengen we deze schoenen-verhalen week na week in het parochieblad. 


Het moment dat we verlost werden uit de kartonnen schoenendoos zit nog vers in ons geheugen. Eindelijk vrij!

Onze eerste trip ging natuurlijk naar de school, Maria Opdracht. Hoeveel stappen hebben we daar afgelegd? Klaslokalen in en uit, trappen op trappen af, toezicht houden op de speelplaats, met atlas en boeken door de gangen naar het aardrijkskundelokaal en terug… Dan spreken we nog niet van de grote draaitrap en lange gangen van het college (de Helix). Onze zolen zijn eraan versleten.

Elke vrijdag gingen we met een groepje vrijwilligers naar ons bezinningshuisje, ‘sjaloom’. We beleefden er sterke momenten. Op een eigentijdse wijze probeerden we het evangelie op ons leven te leggen. Zoals de Emmaüsgangers, verbonden in vriendschap, samen onderweg, met Jezus in ons midden.

Bijna dagelijks doorkruisten we de kloostertuin terwijl wij, al wandelend, “Wees gegroet Maria” baden.

Met Samana-MRB mochten we elk jaar mee op vakantie naar zee. Onze religieuzen, die het moeilijker hadden, mochten we met veel liefde in een rolstoel begeleiden. Elke dag hebben we genoten van de gezonde zeelucht, wandelend over de dijk, de pier, langs de vaargeul of in de winkelstraat naargelang onze gasten verlangden. Het was immers hún vakantie en wij stonden ten dienste van hen.

En dan die onvergetelijke avond. De zee zo glad als het ijs, de hemel vol glans en gloed. Een gewijde stilte. De rode vuurbal verdween langzaam achter de horizon. Een adembenemend schouwspel. Een transcendent gebeuren. Wondervolle schepping!

Nu ons verhaal stilaan ten einde loopt, danken we God voor de lange rijk gevulde levensweg, voor de vreugde die we mochten ervaren als we jongeren begeleidden, hen christelijke waarden probeerden door te geven, voor de vele mensen die wij door onze dienstbaarheid een beetje gelukkiger maakten. En God stapte met ons mee. Zijn liefde droeg ons. Hij was, is en zal er zijn. Altijd!