Schoenen met een verhaal – Veerle Jacobs

Veerle Jacobs

In juli en augustus toonden we in de dekenale kerk 20 paar “schoenen met een verhaal”. De tentoonstelling kon rekenen op veel belangstelling en waardering. Op vraag van meerdere parochianen, brengen we deze schoenen-verhalen week na week in het parochieblad.

Wij zijn de schoenen van Veerle Jacobs, een 34 jarige maatschappelijk assistente binnen de dienst Ouderen – en Thuiszorg van het OCMW van Maasmechelen. Daar coördineert ze het vrijwilligerswerk binnen de VZW Vrijwilligers in de Welzijnszorg, een ontzettend mooie en dankbare job. Het is immers prachtig om met vrijwilligers te mogen samenwerken: ze zetten zich belangeloos in, willen daadwerkelijk iets betekenen voor een ander, en dit recht vanuit hun hart! Momenteel bestaat de groep van vrijwilligers binnen het domein zorg en welzijn uit 480 gemotiveerde vrijwilligers. Hopelijk zal deze groep nog verder blijven groeien, want vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Vrijwilligers vormen het cement van de maatschappij. Dankzij hen wordt het welzijnswerk iets van iedereen! Daarnaast leiden de schoenen van Veerle samen met de schoenen van haar collega’s Betty en Ilse de wijkwerkingen in goede banen. Concreet betekent dit dat er binnen acht kerkdorpen in Maasmechelen tweewekelijkse ontmoetingsdagen worden georganiseerd waar gezellig samenzijn, warmte, samen een maaltijd nuttigen en leuke activiteiten centraal staan. Iedereen is van harte welkom op deze wijkwerkingen! Neem zeker ook eens een kijkje in het dienstencentrum. De Bolster is een ontmoetingsplek voor senioren waar ook allerlei informatieve, vormende en recreatieve activiteiten worden georganiseerd. Je vindt er steeds wel iets van je gading.