Schoenen met een verhaal – Frans Leenders

Frans Leenders

In juli en augustus toonden we in de dekenale kerk 20 paar “schoenen met een verhaal”. De tentoonstelling kon rekenen op veel belangstelling en waardering. Op vraag van meerdere parochianen, brengen we deze schoenen-verhalen week na week in het parochieblad.

Frans Leenders vertelt:

Mijn schoenen! Iedereen draagt schoenen in de westerse wereld, niet in Senegal en gelijke landen. Fijn dat mijn schoenen mijn voeten stevig op de grond houden en ik ermee  de weg op kan. Ze brengen  mij dagelijks tussen mensen die ik minzaam benader en in mijn goedheid kan opnemen. Al doorstappend worden er vele  kontakten gelegd die verlopen in blijvende ontmoetingen. Samen zetten wij  met  vlotte tred groepen in beweging; ontstaan er  samenhorigheden en nemen wij stap voor stap een toegegeven afhankelijkheid aan. Een gemeenschap op weg naar morgen. Het verleden laten wij achter ons, waaruit de stichtende waarden meegedragen worden naar het komende. Dat komende openbaart zich elke dag, op vele wijzen aan allen die op weg zijn. In de lange afgelegde levensweg schoenden wij door vruchtbaar land, verworven met kennis, ijver, doorzicht en natuurlijke aanleg. Dat vruchtbare land laten wij voor de komende generaties. Wij blikken niet met bange stapjes terug, want onze inzet laat vrucht en kiem achter voor allen die morgen in onze voetstappen treden, het land bewerken, oogsten en er weer wel mee varen. De karavaan trekt verder door de seizoenen; een magisch stelsel, enig in verloop en tijd, dat openheid vraagt en geen verzinsels. Oprecht voor de raap ermee opstappen, helpend, stichtend om een leefbare wereld te behouden. Geschoeid of blootvoets vormden wij een gemeenschap, die wij  met afnemende tred verlaten, de slijtende herinnering in. Is onze levensweg niet meer noch minder?