contactgegevens

Nuttige adressen

Pastores
Parochiesecretariaten
Plaatselijke contactpersonen
Parochielokalen

PASTORES PASTORALE EENHEID SINT-VINCENTIUS MAASMECHELEN

Een aanvraag voor een doopsel of een huwelijk?
Op zoek naar een priester voor een ziekenzalving?
Behoefte aan een gesprek over leven en zin?
Deze pastores staan voor u klaar …

* pastoor Eddy Ghijsens (verantwoordelijk voor Mariaheide en Meeswijk)
Gouv. Verwilghenlaan 50
tel. 089 76 43 69
pastooreddy@dekenaatgenk.be

* zuster Aufrida Endri (parochieassistente in de gehele Pastorale Eenheid Sint-Vincentius en verantwoordelijk voor aanvraag van doopsel, huwelijk en uitvaart)
Dreef 151, Leut
tel. 089 75 80 52 en 0470 06 90 19
zusteraufrida@dekenaatgenk.be

* Vincent Sanz-Dreesen
tel. 0475 66 74 74
vincent@dekenaatgenk.be

* Italiaanse gemeenschap
tel. 089 76 25 59 en 0474 58 78 63
Contactpersoon: Maria Santangelo

* Poolse Aalmoezenier
Mulstraat 8/11, 3600 Genk
tel. 089 84 33 87
Contactpersoon: Pater Kaszyla Jerzy Omi


PAROCHIESECRETARIATEN

Een misintentie aanvragen?
Inschrijven voor een bedevaart?
Of een andere inlichting?
De medewerkers van de parochiesecretariaten onthalen u met een glimlach!

* Mariaheide
pastorie, Gouv. Verwilghenlaan 50
dinsdag, 17-18 uur
parochiemariaheide@gmail.com

* Tuinwijk
kerk, Kastanjelaan 26
eerste en derde zaterdag van de maand, 18-18.30 uur (een half uur vóór aanvang van de mis)
parochiesintbarbara.eisden@gmail.com

* Meeswijk
pastorie, Burg. Bovensstaat 10
woensdag, 10.45-12 uur

* Vucht
pastorie, Dorpsstraat 22A
eerste dinsdag van de maand, 18-19 uur

* Leut
pastorie, Dreef 151
maandag 9.30-11.30 uur
sintpieterleut@skynet.be

* Sint-Willibrordus Eisden
pastorie, Vrijthof 14
maandag, 14- 16 uur
sintwillibrorduseisden@gmail.com


PLAATSELIJKE CONTACTPERSONEN

* Eisden-Dorp
Annie Dedroog, 0478 31 38 77
Dominique Hermans, 0487 38 88 04

*Eisden-Tuinwijk
Patricia Jachnik
parochiesintbarbara.eisden@gmail.com

* Mariaheide
Jean Gorissen, 089 76 57 57

* Leut
Francis Boutsen, 089 75 64 75
Daniëlle Lauwers, 089 76 52 04

* Meeswijk
Marie-Jeanne Segers, 089 75 58 65
Magda Breuls, 089 75 74 59

* Vucht
Sabine Hendrikx, 089 76 05 15


PAROCHIELOKALEN

Een parochiaal lokaal of een zaaltje huren voor een vergadering, een activiteit, een feestje?
Bij deze mensen kan je terecht:

* zaal Mariaheide: Arnold Usai, 089 76 68 00
* zaal Maasvallei: Maurice Lensen, 0499 31 99 75
* parochiezaal Vucht: Sabine Hendrikx, 089 76 05 15
* parochiezaal Leut: Francis Boutsen, 089 75 64 75 of 0472 39 97 02

Andere zalen worden beheerd als gemeentelijk wijkcentrum of door een sport- of muziekvereniging.