contactgegevens

Nuttige adressen

Pastores
Parochiesecretariaten
Plaatselijke contactpersonen
Parochielokalen

PASTORES PASTORALE EENHEID SINT-VINCENTIUS MAASMECHELEN

Een aanvraag voor een doopsel of een huwelijk?
Op zoek naar een priester voor een ziekenzalving?
Behoefte aan een gesprek over leven en zin?
Deze pastores staan voor u klaar …

* pastoor Eddy Ghijsens (verantwoordelijk voor Mariaheide en Meeswijk)
Gouv. Verwilghenlaan 50
tel. 089 76 43 69
pastooreddy@dekenaatgenk.be

* Rita Loyens (coördinator)
gsm 0478 78 81 34
rita@dekenaatgenk.be

* zuster Aufrida Endri (parochie-assistente in de gehele Pastorale Eenheid Sint-Vincentius en verantwoordelijk voor aanvraag van doopsel, huwelijk en uitvaart)
Dreef 151, Leut
tel. 089 75 80 52 en 0470 06 90 19
zusteraufrida@dekenaatgenk.be

* Italiaanse gemeenschap
tel. 089 76 25 59 en 0474 58 78 63
Contactpersoon: Maria Santangelo

* Poolse Aalmoezenier
Mulstraat 8/11, 3600 Genk
tel. 089 84 33 87
Contactpersoon: Pater Kaszyla Jerzy Omi


PAROCHIESECRETARIATEN

Een misintentie aanvragen?
Inschrijven voor een bedevaart?
Of een andere inlichting?
De medewerkers van de parochiesecretariaten onthalen u met een glimlach!

* Mariaheide
pastorie, Gouv. Verwilghenlaan 50
dinsdag, 17-18 uur
parochiemariaheide@gmail.com

* Tuinwijk
pastorie, Kastanjelaan 24
tweede en vierde woensdag van de maand, 17-18 uur
parochiesintbarbara.eisden@gmail.com

* Meeswijk
pastorie, Burg. Bovensstaat 10
woensdag, 10.45-12 uur

* Vucht
pastorie, Dorpsstraat 22A
eerste dinsdag van de maand, 18-19 uur

* Leut
pastorie, Dreef 151
maandag 9.30-11.30 uur
sintpieterleut@skynet.be

* Sint-Willibrordus Eisden
pastorie, Vrijthof 14
maandag, 14- 16 uur
sintwillibrorduseisden@gmail.com


PLAATSELIJKE CONTACTPERSONEN

* Eisden-Dorp
Annie Dedroog, 0478 31 38 77
Dominique Hermans, 0487 38 88 04

*Eisden-Tuinwijk
Patricia Jachnik

* Mariaheide
Jean Gorissen, 089 76 57 57
Stefan Wröbel, 089 77 37 57

* Leut
Francis Boutsen, 089 75 64 75
Daniëlle Lauwers, 089 76 52 04

* Meeswijk
Marie-Jeanne Segers, 089 75 58 65
Magda Breuls, 089 75 74 59

* Vucht
Mia Vandromme, 089 76 15 55
Sabine Hendrikx, 089 76 05 15


PAROCHIELOKALEN

Een parochiaal lokaal of een zaaltje huren voor een vergadering, een activiteit, een feestje?
Bij deze mensen kan je terecht:

* zaal Mariaheide: Arnold Usai, 089 76 68 00
* zaal Maasvallei: Maurice Lensen, 0499 31 99 75
* parochiezaal Vucht: Sabine Hendrikx, 089 76 05 15
* parochiezaal Leut: Francis Boutsen, 089 75 64 75 of 0472 39 97 02

Andere zalen worden beheerd als gemeentelijk wijkcentrum of door een sport- of muziekvereniging.