Palmpasen | weekend 23-24 maart

Palmzondag – dekenaat Genk

Mensen onthalen Jezus koninklijk.
En toch begrijpen ze Hem niet goed.
Jezus zet zich op een ezel.
Tegendraads.

vrijdag 22 maart

18u30 Lanaken Sint-Servaas

zaterdag 23 maart

17u00 Bokrijk
17u30 Mariaheide
Opgrimbie
18u00 Hoevenzavel
Poolse kapel
Rekem
Sledderlo
Wiemesmeer
18u30 Eisden-Tuinwijk
Meeswijk
Niel-bij-As
18u45 Kotem (gebedsdienst met paascommunie)
Proosterbos
19u00 Oud-Waterschei

zondag 24 maart

9u00 Boxbergheide
Winterslag Sint-
Eventius
9u30 Boorsem
Bret-Gelieren
Kolderbos-Langerlo
Veldwezelt
Zutendaal
10u00 Waterschei
10u30 Eisden-Dorp
Smeermaas (woord-
dienst)

zondag 24 maart

10u45 As
Poolse kapel
Uikhoven
11u Genk-Centrum
Lanaken Sint-Ursula
Mariaheide (Italiaanse
mis)
Mechelen-aan-de-
Maas
Termien
Winterslag Heilig Hart
Zwartberg
11u15 Missione Genk
12u15 Mariaheide (Poolse
mis)

Begin Goede Week

Met Palmzondag begint de Goede Week en misschien zouden we ons dan eens kunnen afvragen: hoe reageer ik op de intocht van Jezus in Jeruzalem? Hoe reageer ik op zijn lijden en sterven? Is dit allemaal voor mij een herinnering aan wat vroeger met Jezus is gebeurd of heeft het ook iets te maken met mijn leven in de wereld van vandaag? Het is toch niet alleen van belang te weten hoe de mensen in zijn tijd tegenover Hem stonden in de weg die Hij is gegaan. Durf ik me af te vragen: aan welke kant sta ik eigenlijk?
Ben ik bij die groep schreeuwers en roepers die bij grote plechtigheden de eerste rij kiezen, maar die uiteindelijk als het erop aan komt om te kiezen toch niet openlijk van Hem getuigen.

Het is makkelijk in de massa te staan omdat men dan naar alle richtingen kan draaien. Of durf ik er ook te staan in de moeilijke uren en ook verder te gaan – zelfs alleen – als onbegrip en spot mij ten deel vallen?
Ja, aan welke zijde sta ik eigenlijk? Misschien sta ik bij die mensen met palmtakken in de hand die ‘Hosanna’ zingen. Misschien sta ik bij hen die met veel enthousiasme de weg van Jezus willen gaan omdat Hij past in hun levensopvatting, maar die morgen niet meer over Hem spreken omdat zijn weg gaan veel van hen vraagt.

Hulde brengen aan Jezus

Is deze Goede Week niet ideaal om daar eens rond na te denken. En op deze Palmzondag willen we hulde brengen aan Jezus, net zoals in die tijd toen mensen takken afbraken van de palmbomen om Hem lof toe te zwaaien. In de liturgie worden palmen gewijd en uitgedeeld. Hier en daar krijgen ze bij mensen nog een ereplaats aan het kruis. Het is een teken van vreugde en hulde. Het palmtakje kan ook een teken van verbondenheid zijn en van vertrouwen in het leven, een herinnering aan het moment dat Jezus als een topvedette in Jeruzalem werd onthaald.

Laten wij ook zo als Jezus’ vrienden toen, met Hem op weg gaan omdat we ons aangesproken voelen door zijn boodschap. Op weg naar de stad Jeruzalem, de plaats van mensen met hun zwakheden, mensen met ambities en kortzichtigheden.