Paaswens 2024

Paaswens van deken Luc Herbots


Lees hier over de drie dagen van Pasen.

Een schat in broze vaten

De apostel Paulus schrijft:
Wij dragen een schat in broze vaten. 2 Korintiërs 4,7

Geloven in een gekruisigde Christus die verrezen is ...
het is broos en het lijkt dwaas,
maar het wordt een schat
zodra je Hem als Tochtgenoot ontdekt.

Geloven in de zachte waarden van het Evangelie ...
het is broos en het klinkt naïef,
maar het wordt een schat

zodra je de Vreugde van het Evangelie ervaart.

Verbonden blijven met een Kerk die onder vuur ligt ...
het is broos en het oogt ouderwets,
maar het wordt een schat
zodra je de kracht van een gemeenschap ondervindt.

Pasen vieren met heel je hart ...
het is broos en het is niet vanzelfsprekend,
maar het wordt een schat
zodra je durft leven vanuit het vertrouwen in de overmacht
van Liefde op kwaad, van Licht op donker van Leven op dood.

Zalig Pasen!

Luc Herbots, pastoor-deken Genk