Ontmoetingsavonden

Met zijn encycliek Fratelli Tutti (Allen Broeders) richt Paus Franciscus zich tot ‘alle mensen van goede wil’ met een boodschap van hoop, liefde en vertrouwen. Hij spoort ons aan om in onze concrete omgeving over grenzen heen elkaar in broederlijkheid te ontmoeten en zo te groeien tot mensen ‘van wie het hart openstaat voor heel de wereld’.

In dekenaat Genk (kerk in As, Genk, Lanaken, Maasmechelen en Zutendaal) willen we gehoor geven aan deze oproep. De traditionele ‘geloofsreeks in de veertigdagentijd’ verruimen we tot ‘ontmoetingsavonden in de geest van Fratelli Tutti’.

We nodigen je uit om deel te nemen, tevens om andere mensen aan te spreken … en kijk breed genoeg om je heen!  Elk thema wordt in twee parallelle avonden aangeboden in het oostelijke en westelijk gedeelte van het dekenaat. 
Deelname is gratis.
Je bent helemaal vrij om slechts aan één of aan meerdere avonden deel te nemen. 

ontmoeting met mensen in armoede & hun medestanders

maandag 7 maart 19.30 uur
Parochiecentrum Zutendaal 
Schoolstraat 2 te Zutendaal 

met als partners: 
Buurtopbouwwerk doelgroep Logementsbewoners, Vincentius Genk-Zutendaal & Missione Cattolica Italiana

donderdag 10 maart 19.30 uur
Ontmoetingscentrum Neerharen 
Kasteelstraat 32 te Lanaken

met als partners: 
Telebouworde de Sleutel, Armoedevereniging Soma, Vincentius Lanaken & Vincentius Maasmechelen

Niemand kan de ware schoonheid van het leven ervaren zonder in relatie te treden met anderen, zonder echte gezichten om lief te hebben. Dit maakt deel uit van het mysterie van het authentieke menselijke bestaan. (Fratelli Tutti § 87)

ontmoeting met mensen op de vlucht & hun medestanders

maandag 14 maart 19.30 uur 
parochiezaal Niel-bij-As
(onder de kerk)
Hoogstraat 115 te As 

met als partners: 
Genker Vluchtelingencomité & 
Limburgs Platform Vluchtelingen

donderdag 17 maart 19.30 uur
zaaltje kerk Mariaheide
Gouv. H. Verwilghenlaan 50 te Maasmechelen


met als partners: 
Limburgs Platform Vluchtelingen

Laten wij dus dromen, als één enkele mensenfamilie, als kinderen van dezelfde aarde, die ons gemeenschappelijk huis is, allemaal broeders en zusters (Fratelli Tutti § 7)

ontmoeting met andere religies over zingeving

maandag 21 maart 19.30 uur 
Crypterium (onder St-Martinuskerk)
Molenstraat 2 te Genk 


met als partners: 
Abrahamhuis & Dienst Integratie en Inburgering

donderdag 24 maart 19.30 uur
FrancisCasa
Opperveldstraat 6 (hoek Deken Bernardstraat)
te Maasmechelen

met als partners: 
Bikers for Christ & Dienst Samenleven gemeente Maasmechelen

God kijkt met zijn hart. En Gods Liefde is dezelfde voor elke mens, ongeacht zijn godsdienst. (Fratelli Tutti § 281)

Alles is conform de geldende coronamaatregelen, met voldoende afstand van elkaar en goede verluchting.
Indien mogelijk is er na afloop ruimte voor gesprek onder het genot van een drankje.