Tentoonstelling 11 dekens in Maasmechelen

Elf dekens kleuren 186 jaar dekenaat
Scroll naar beneden om alle info behorende bij een deken te lezen of klik op een van onderstaande links om direct naar de gewenste deken te gaan.     
JAREN 1854-1954
Thomas Hermans
Ioannes Henrotte
Benedictus Geukens
Lodewijk Demal
Nestor Bernard
Paul Haels
Henricus Nulens     
EEN NIEUWE TIJD
Mathieu Bouveroux
Adriaan Rouvoet
Servaas Geelen     
NIEUWSTE TIJD
Luc Herbots

JAREN 1854-1954

Thomas Hermans

Thomas Hermans– dekenaat Genk

˚ 6 januari 1766 te Maastricht (NL)
† 12 juni 1841 te Mechelen-aan-de-Maas

1801 pastoor in Houthem (St. Gerlach NL)
1815 pastoor in Mechelen-aan-de-Maas als opvolger van pastoor Willem Booten

Op 6 mei 1833 werd Thomas Hermans pastoor-deken van Mechelen-aan-de-Maas, dat een kantonhoofdplaats werd. De godsdienstvrede werd hersteld door het concordaat tussen paus Pius VII en Napoleon.
Op 1 oktober 1795 werden de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik officieel bij Frankrijk ingelijfd. Naar Frans model werden zij in departementen, kantons en gemeenten ingedeeld. Mechelen werd zo kantonhoofdplaats in het departement van de Nedermaas, met Maastricht als hoofdplaats.
Alle macht ging voortaan uit van Parijs; elke lokale vrijheid verdween. De priesters werden zo verplicht om de eed van trouw aan de wetten van de Republiek af te leggen. Alleen de pastoor van Lanaken en pater van de Wardt, die bij zijn broeder op het kasteel te Mechelen verbleef, legden de eed af. Alle andere priesters van het kanton weigerden de eed af te leggen. Pastoor Willem Booten moest onderduiken.
Met de keuze voor Thomas Hermans als opvolger van Willem Booten verdween eindelijk de laatste wrok tegen de Franse Revolutie. Mechelen immers had sinds 1808 Pierre Joseph Hermans, broer van de nieuwe parochieherder, als ‘maire’. Geen sprake dus meer van vetes tussen pastoor en burgemeester; samen konden de gebroeders nu ijveren voor vrede en welvaart in gemeente en parochie.

Ioannis Henrotte

deken Ioannis Henrotte – dekenaat Genk

˚ 17 februari 1806 Sluizen
† 13 april 1877 Mechelen-aan-de-Maas

1829 priesterwijding en kapelaan te Mechelen-aan-de-Maas
16 juli 1841 pastoor-deken in opvolging van Thomas Hermans

Op maandag 25 maart 1850 droeg deken Henrotte de laatste hoogmis op in de oude kerk. Toen hij na de mis de kerkdeur voorgoed sloot, weende hij. We kunnen het ons best voorstellen: de 21 jaar dat hij priester was had hij dagelijks hier de mis gelezen en het armzalige huis Gods zal hem ondanks de barsten in de muren en doorgezakte zolderingen lief en vertrouwd zijn geweest.

Het bouwen van de nieuwe (huidige) kerk was nog niet voltooid. De deken moest op zoek naar een ‘provisoire bidplaats’. Voor de duur van 2 jaar werd een schuur gehuurd.

Ook werd hij geconfronteerd met dorpspolitiek in verband met de nieuwe kerk; bouwplaats en kostenplaatje zorgden voor wrevel. Bovendien kwamen de parochianen van Daelgrimbie met een petitie om hun gehucht van de gemeente te scheiden.
Uiteindelijk kon deken Henrotte op 30 november de kerk inzegenen en er de eerste H. Mis opdragen.

Benedictus Geukens

pastoor-deken Benedictus Geukens – dekenaat Genk

˚ 20 maart 1823 Heppen
† 28 november 1910 Hasselt

5 april 1861 pastoor te Guigoven
9 maart 1871 pastoor te Tessenderlo
29 mei 1877 pastoor-deken te Mechelen-aan-de-Maas
12 augustus 1886 pastoor-deken te Herk-de-Stad

Nadat de liberalen de verkiezingen hadden gewonnen, kreeg vrijmetselaar Pierre Van Humbeeck het ministerschap van onderwijs. Zijn wet van 21 januari 1879 leidde ook in ons dorp tot spanningen tussen de geestelijke en wereldlijke overheid. Iedere gemeente moest immers een ‘officiële’, vrije en niet-gesubsidieerde school bezitten die alleen het vak godsdienst facultatief en buiten schooltijd mocht aanbieden.
Deken Geukens ging op zoek om vóór 1 oktober 1879 een vrije katholieke school te kunnen openen. Voor de eerste keer stak de Voorzienigheid hem een handje toe: de familie Booten verhuurde hem een schuur die kon worden omgebouwd tot een ‘echte’ katholieke school. Een ‘echte’? Ja, want burgemeester Hermans had immers zijn gemeenteschool omgedoopt tot ‘Catholieke Gemeenteschool’. Zo werd Mechelen gezegend met twee katholieke scholen.

Lodewijk Demal

Lodewijk Demal – dekenaat Genk

˚ 28 februari 1843 Gingelom
† 7 november 1900 Mechelen-aan-de-Maas

1867 kapelaan te Velm
1878 pastoor te Herk Sint Lambert
1886 pastoor-deken te Mechelen-aan-de-Maas

De economische toestand in de Maasvallei was verre van rooskleurig. Bedrijven waren er niet en in Maastricht zocht men werklieden in eigen omgeving. ‘Om den brode’ trok de werkman in de winter naar de plaatselijke boeren om te dorsen voor de kost en 50ct per dag.
Enkelen konden ‘aan de houtkap’ wat verdienen: dennen omhakken, ontdoen van takken, uitslepen en takhout binden tot ‘sjanse’. De gelukkigsten konden wat verdienen met het maken van klompen …

Nestor Bernard

° 26 februari 1857 Gingelom
† 17 november 1933 Mechelen-aan-de-Maas

1882 kapelaan te Zonhoven
1891 pastoor te Diepenbeek
1900 pastoor-deken te Mechelen-aan-de-Maas
1932 trad af als deken en ging op rust in het Jagersborg in Mechelen-aan-de-Maas

Deken Bernard: een markante figuur in de geschiedenis van Mechelen-aan-de-Maas gedurende het eerste kwartaal van een nieuwe eeuw.
De uitstraling van zijn pastoraat glinstert nog tot op vandaag door de veertien kleurrijke glasramen in de kerk die de deken vanaf 1921 heeft laten plaatsen.
Deken Bernard was een priester en nog wel in het bisdom Luik waar het Frans de voertaal was. Maar hij bleef sympathiseren met de Vlaamse ontvoogding. Hij wilde geen ‘voorman’ zijn. Als man van één stuk week hij niet af van zijn levensdoel: God en Kerk samen dienen.

Paul Haels

dekenPal Haels – dekenaat Genk

° 29 juli 1880 Bocholt
† onbekend

1905 kapelaan te Bilzen
1923 pastoor te Heusden
13 augustus 1932 pastoor-deken te Mechelen-aan-de
Maas
1948 op rust bij de Zusters te Rotem

Geen opmerkelijke accenten in het pastoraat van deken Haels.
Begrijpelijk want de zestien jaar dat hij in Mechelen pastoor-deken was werden overschaduwd door oorlogssfeer en oorlogsleed.

Al in 1936 waren er oorlogssignalen. Onder meer van 20 augustus tot 10 september moest de gemeente tien troepen ‘inkwartieren met huisvesting en voedsel’.
Het jaar daarop moesten 102 ‘Jagers te Paard’ onderdak vinden.

De onrust was voelbaar en als in de nacht van 12 op 13 mei ‘manoeuvres’ werden gehouden om de lichtdemping en het alarmsysteem uit te testen, was de oorlogsangst heel reëel.
De ellende en kommer van een nieuwe wereldbrand stond voor de deur.

Henricus Nulens

deken Henricus Nulens – dekenaat Genk

° 18 juni 1895 Grote Spouwen
† 2 mei 1970 Hasselt

van 1920 tot 1936 leraar te St.-Truiden en Landen
1936 pastoor te Houthalen
6 maart 1948 pastoor-deken te Mechelen-aan-de-Maas

Deken Nulens was een ijverige parochieherder; zonder veel franjes in doen en laten.
Aan hem danken we het bouwen van een parochiezaal, die enkele jaren geleden is afgebroken en meters is opgeschoven naar het nieuw gebouwde pastoraal centrum FrancisCasa, dat pastorie en zaal herbergt.
Hij liet de kerk schilderen en verving de oude stoelen door nieuwe. Verder kocht hij grond aan om een speeltuin op te bouwen.
Hij zag ook de noodzaak in om de nieuwe tuinwijken van Mechelen en Vucht tot afzonderlijke parochies uit te bouwen.


EEN NIEUWE TIJD

Mathieu Bouveroux

Mathieu Bouveroux – dekenaat Genk

˚ 12 juli 1904 Valmeer
† 2 november 1990 Mechelen-aan-de-Maas

1928 leraar te St.-Truiden
1942 kapelaan en pastoor te Houthalen Meulenberg
1956 pastoor-deken te Mechelen-aan-de-Maas
1984 op rust in het Jagersborg

Het dekenaat van Mathieu Bouveroux strekte zich uit over het ganse Maasland; van Kessenich tot Vroenhoven. In de eigen parochie werd de deken bijgestaan door twee kapelaans die onderling wel eens van mening konden verschillen en voor wie hij de minzame vaderrol waarnam.
Zelf kwam de deken ietwat afstandelijk over maar zijn werk was bovenal ingegeven door een groot geloof.

Adriaan Rouvoet

deken Adriaan Rouvoet – dekenaat Genk

˚ 30 december 1921 Lommel-Kolonie
† 17 december 2007 Genk

1950 kapelaan te Zwartberg
1964 pastoor te Overpelt Fabriek
1974 pastoor te Mariaheide
1984 pastoor-deken te Mechelen-aan-de-Maas
1992 op rust

Op 5 oktober 1974 werd Adriaan Rouvoet in opvolging van pastoor Venken, de nieuwe pastoor van Mariaheide.
Zijn pastoraat begon in mineur: een week voor zijn verhuis brandde de noodkerk in Mariaheide af. De nieuwe parochieherder toonde zich een gedreven bouwheer. Meer dan 81 weekends trok hij naar de parochies in Limburg om er met niet minder dan zeshonderd bedelpreken het nodige geld in te zamelen voor het bouwen van een nieuw gebedshuis.

Servaas Geelen

deken Servaas Geelen – dekenaat Genk

˚ 22 februari 1926 ‘s Gravenvoeren
† 31 juli 2016 Tongeren

kapelaan te Waimes
pastoor te Retinne
pastoor te Zwartberg
1992 pastoor deken te Maasmechelen

Een goedlachse man, heel gewoon gekleed; men zag hem nooit met een das, wel altijd herkenbaar aan zijn eeuwige bretellen en zijn pet. Een echte boerenzoon uit Voeren.
Hij was al op pensioenleeftijd toen hij hier benoemd werd tot pastoor-deken.
Hij zocht naar voeling met wat er bewoog in de samenleving. Hij ging voor ‘een kerk van onderuit’, aansluitend op de leefwereld en de noden van de mensen.

Onder zijn impuls ontstonden nieuwe dynamieken en samenwerkingsverbanden.
Hij was tachtig toen hij in 2006 met pensioen ging. Met het vertrek van deken Geelen werd een generatie van ‘ouw dekens’ afgesloten

NIEUWSTE TIJD

Luc Herbots

deken Luc Herbots – dekenaat Genk

˚ 16 juli 1963 Runkst

1988 priester gewijd
Na enkele jaren in Rome werd hij tot kapelaan benoemd te Tongeren

2006 pastoor-deken te Maasmechelen

2019 pastoor-deken van het nieuwe dekenaat Genk

Het contrast tussen deken Herbots en zijn voorganger was groot. Deken Geelen begon zijn ambt in Maasmechelen toen hij al op pensioenleeftijd was; deken Herbots was nauwelijks 43 jaar. Vooreerst werden de banken herschikt; bijna een symbolisch gebaar dat voor-en tegenstanders kende. Maar al vlug bleek dat de deken daadkrachtig inzette op gemeenschapsvorming. Vele initiatieven volgden: de positionering tussen parochie en Pastorale Eenheid, geloofsavonden, vormingssessies, jaarlijkse inspiratiedagen en activiteiten voor jongeren. De leken konden voorgaan in uitvaarten; twee leken werden geroepen tot het diaconaat.