Maria in de maand mei

Sing Along Marialied Ave Maria
Zing vooral mee!

Maria is van ons allemaal; de moeder van Jezus. Moeder aller moeders … een oer-moeder.
Vrouw aller vrouwen …
Maria, een groot voorbeeld voor ons allemaal.
Een vriendin.

We vereren haar om haar (wils)kracht, schoonheid, trouw, steun, als universeel symbool voor vrouw-zijn, gezin, moederliefde, vreugde, verdriet, troost, bescherming, omdat ze bemiddelaarster tussen God en de mens is …

Niet alleen het christendom kent Maria, ook in de islam is ze belangrijk als moeder van de laatste profeet vóór de geboorte van Mohammed.

meimaand = Mariamaand

meimaand

oermoeder

oermoeder

vriendin

vriendin

Heidens feest gekerstend

Met name in de maand mei wordt Maria vereerd. Waar komt dat toch vandaan? Veel christelijke feesten zijn gekerstend; komen voort uit heidense feesten. De maand mei is natuurlijk belangrijk als groei- en bloeimaand. Veel godinnen werden vereerd in de hoop dat het een voorspoedig jaar zou worden met goede oogsten.
In de middeleeuwen wilden de christelijke vaders een eind maken aan die losbandige feesten en werden data vastgesteld om te kunnen en mogen feesten, met beperkingen.In verschillende streken zijn de traditionele meifeesten waarbij mensen met linten rond de meiboom dansen en een meikoningin kronen. Daarmee wordt gevierd dat de zomer de winter overwint.
Op 1 mei was de feestdag van Maia, de Romeinse vruchtbaarheidsgodin, dat veranderd werd in de Onze-Lieve-Vrouw Koningin van mei. Er zijn processies, Mariabeelden krijgen een bloemenhulde, gelovigen steken een kaarsje op voor en bij Maria en bidden rozenkransen.
Maar Maria is van alle dagen en van alle tijden!