Live eucharistieviering

Bekijk hier de paaswens van deken Luc Herbots.

Live streaming van de Paasviering op zondag 11 april vanuit de crypte-kapel onder de dekenale kerk te Genk met Jan Beliën, pastoor-moderator te As.
Met dank aan Filip Slegers en Radio Internazionale voor het mogelijk maken van de uitzending op Facebook en radio.
Ook dank aan organist Jeroen Follon, lector Berty Bergmans (As Ter Heide), cantor Lieve Stas.
De tekst van de mis is aan de rechterkant te zien. Het is mogelijk in het tekstvak te scrollen. Via deze link is de tekst te downloaden.

Heb je deze pagina al eerder bezocht, dan kan het zijn, dat er nog een oud beeld hieronder in het geheugen zit. Het beste is om deze pagina te vernieuwen door op de smartphone naar beneden te swipen en op de computer de control-toets (onder Windows) of appeltje-toets (onder Apple) + r in te drukken. 
 
 

tweede Paaszondag B
zondag 11 april 2021

de gelovige Thomas!

livestreamviering
dekenaat Genk

Openingslied
ZJ 406, volledig

Kondig het aan: de Heer is verrezen,
zeg aan de wereld dat Jezus leeft.
Dit is de weg, die Hij heeft gewezen;
dit is de waarheid die Hij geeft.
Dit is het leven voor alle eeuwen! Alleluia! Christus leeft!

Zing nu een lied van vreugde en vrede,
zing nu een lied van barmhartigheid.
Alle verdriet en pijn zijn geleden,
al wie verdrukt is wordt bevrijd.
Laat aan wie treuren uw blijdschap weten. Alleluia! Christus leeft!

Leef in uw hart met volle vertrouwen,
hoop op een toekomst voor iedereen,
steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen,
vriendschap en goedheid om u heen.
Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. Alleluia! Christus leeft!<


Kruisteken – Openingswoord

Gebed om Gods barmhartigheid
ZJ 42

C.
Heer, ontferm U! Heer, ontferm U over ons!
A. Heer, ontferm U! Heer, ontferm U over ons!

C. Christus, ontferm U! Christus, ontferm U over ons!
A. Christus, ontferm U! Christus, ontferm U over ons!

C. Heer, ontferm U! Heer, ontferm U over ons!
A. Heer, ontferm U! Heer, ontferm U over ons!

Eer aan God


ZJ 42

Ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde voor alle mensen, voor alle mensen van goede wil.
Wij loven U, belijden, aanbidden U,
brengen U dank, want groot is uw heerlijkheid.
Heer God, Koning van het heelal,
Heer, onze God, onze Vader almachtig.

O, eengeboren Zoon, Jezus Christus,
Lam van God voor de zonden van de wereld,
Zoon van de Vader, ontferm U over ons.
Zoon van de Vader, ontferm U over ons.
Gij immers draagt de zonden van de wereld,
neem dan onze gebeden ter harte.

Gij aan de rechterhand van de Vader,
neem ons ter harte, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de heilige, de Heer.
Gij zijt alleen de allerhoogste, Jezus Christus.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest,
in alle eeuwen der eeuwen. Amen.


Openingsgebed

Eerste lezing
Handelingen 4,32-35

De verrezen Heer is voelbaar aanwezig
in de manier waarop de eerste christenen leven en samenleven.


Tussenzang ZJ 413, volledig

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht, heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest als een vuur als een stem in ons midden,
dat wij van harte elkander verstaan en beminnen,
en zo voortaan eren uw heilige Naam
en U in waarheid aanbidden.


Tweede lezing 1 Johannes 5,1-6

Geloof in Jezus laat in ons hart
liefde ontluiken voor God en medemensen …


Alleluia

Cantor: Alleluia …
Allen: Alleluia …
Cantor: Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge, zegt de Heer,
zalig die niet zien en toch geloofd hebben.
Allen: Alleluia …

Evangelie

Jezus en Thomas Johannes 20,19-31

Accl.
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.

Homilie – Geloofsbelijdenis – Voorbede

Offerande – Gebed over de gaven

Grote dankgebed
met heilig: ZJ 42

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid: Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren: Hosanna in den hoge.


Onze Vader – Gebed om Vrede

Lam Gods


ZJ 42 Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons!
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons!
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, geef ons uw vrede!

Communie – Communielied

ZJ 405, strofe 3+4

Gij die vreest en twijfelt, herkent uw Heer en Heiland,
die in de avond breekt het brood en voor u de Schrift ontsloot. Alleluia!

Christus is verrezen, alleluia, alleluia!

Zalig die gelovend hun God herkennen mogen!
Betast de wonden van de Heer, knielt in deemoed voor Hem neer. Alleluia!

Christus is verrezen, alleluia, alleluia!

Bezinning na de communie
Manu Verhulst

Hij zou zijn ‘snee’ aan iedereen laten zien:
de snee van de operatie, en zoveel centimeter lang.
Want zijn litteken is het heilig waarmerk van al het leed dat hij geleden heeft.
“Laat mij de sporen van zijn lijden zien! ”, zei Thomas,
“Laat me mijn hand in zijn doorboorde zijde leggen!
Want anders kan ik niet geloven.
Dan is Hij mijn Gezalfde niet die alle leed en lijden kan genezen!”

Nog altijd zeggen mensen, vanuit de oude Thomastwijfel:
“Als ik persoonlijk niet bemerk hoe christenen omgaan met het lijden,
hoe zij het leed verwerken tot nieuwe levensmoed,
kan ik niet geloven dat Hij iets in hun leven doet!”
Zo kan elke christen, in de loop der tijden,
een stukje van dat glorieuze litteken zijn.
De sporen van het zelf geleden leed
nog slechts een donkere schaduw in de ogen.
Terwijl de diepe vreugde, onverwoestbaar en aanstekelijk,
het heilig waarmerk blijft van Zijn verrijzenis!


Slotgebed – Zending en zegen – Orgel