Live eucharistieviering

live streaming van de liturgische viering van zondag 9 augustus vanuit de dekenale kerk te Genk met deken Luc Herbots.
Met dank aan Filip Slegers, Radio Internazionale en Radio GRK voor het mogelijk maken van de uitzending op Facebook en radio.
Ook dank aan organist Jeroen Follon, lector Peter Van Eyken en cantor Hedwig Lenaerts.
De tekst van de mis is aan de rechterkant te zien. Het is mogelijk in het tekstvak te scrollen. Via deze link is de tekst te downloaden.

Heb je deze pagina al eerder bezocht, dan kan het zijn, dat er nog een oud beeld hieronder in het geheugen zit. Het beste is om deze pagina te vernieuwen door op de smartphone naar beneden te swipen en op de computer de control-toets (onder Windows) of appeltje-toets (onder Apple) + r in te drukken.


Dekenaat Genk
Dekenaat Genk was live.1 dag geleden
streaming van de liturgische viering van zondag 9 augustus om 11 u vanuit de dekenale kerk te Genk met deken Luc Herbots.
Mmv organist Jeroen Follon, lector Peter Van Eyken en cantor Hedwig Lenaerts.
Met dank aan Filip Slegers, Radio Internazionale Genk en Radio GRK voor het mogelijk maken van de uitzending op Facebook en radio.
Totdat de mis begint is muziek te horen. Bekijk je de misviering later, dan ongeveer een kwartier vooruit scrollen.
Dekenaat Genk

Sint-Martinus Genk

Storm & Stilte
9 augustus 2020

Openingslied ZJ 540, strofe 1-2-3

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,
en hoe onzegbaar ons nabij,
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden,
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen,
en niemand heeft U ooit gezien.
maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Eerste lezing 1 Koningen 19,9a.11-13a
Wanneer de profeet Elia door twijfels wordt overmand,
trekt hij naar de plaats waar de wortels liggen van Israëls geloof:
de berg Horeb. Daar mag hij God ervaren,
niet in bruut natuurgeweld, maar in een zachte wind …

Psalm 85 Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer!

Tweede lezing Romeinen 9,1-5<

Paulus verlangt vurig dat ook het joodse volk Jezus zou erkennen.


Alleluia

Cantor: Alleluia …
Allen: Alleluia …
Cantor: Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.
Allen: Alleluia …

Evangelie
Matteüs 13,24-43
“Wees gerust. Ik ben er. Vrees niet.”

communielied ZJ 927, strofe 1-2

De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.

Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.

Bezinning na de Communie Sylvester Lamberigts

Storm, angst, twijfel, tegenwind
en dan opeens die rustige stem: “Vrees niet, Ik ben er.”
Die uitgestoken hand: “Kom maar.”
Aarzelend ga je op weg met zoveel twijfels in je hart,
voetje voor voetje, bang …
tot de Heer je vastgrijpt en jij je door Hem laat grijpen.
Hijzelf stapt je levensboot binnen.
Hij neemt het roer van je leven over.
En telkens opnieuw zal je ontdekken
dat Hij met je gaat in weer en wind,
dat je steeds op Hem mag vertrouwen,
dat Hij waarlijk de Zoon van God is.

Dank je, Heer, dat Gij met ons scheep wilt gaan
dat Gij elk van ons leidt door de storm, dat Gij onze Rots zijt,
de vaste Grond waarop wij steunen.