Live eucharistieviering

Live streaming van de eucharistieviering op zondag 27 juni vanuit de dekenale kerk met deken Luc Herbots.
Met dank aan Filip Slegers en Radio Internazionale voor het mogelijk maken van de uitzending op Facebook en radio.
Ook dank aan organist Jeroen Follon.
De tekst van de mis is aan de rechterkant te zien. Het is mogelijk in het tekstvak te scrollen. Via deze link is de tekst te downloaden.

Heb je deze pagina al eerder bezocht, dan kan het zijn, dat er nog een oud beeld hieronder in het geheugen zit. Het beste is om deze pagina te vernieuwen door op de smartphone naar beneden te swipen en op de computer de control-toets (onder Windows) of appeltje-toets (onder Apple) + r in te drukken.


[fts_facebook type=page id=141508533149770 access_token=EAAP9hArvboQBAF8G34WPnbbIbNLJX2L9B9ZCZBpZBuQN1BQlA9LHjBhpwV8QiumKvTjZBbbNffJzZA66bVKABiVsLHy3EvZAiawfx7MtAZB9RYE2AirbIjqn14VY3adYE5ZAeYZC5FOFRiVxd1fsVaZAtPUeip50NQu2IOiVSdsMH3ZBAZDZD posts=1 description=yes posts_displayed=page_only]

13de zondag B

Ik zeg je: sta op!

26-27 juni 2021

Openingslied ZJ 528, strofen 1-2-4
L.
Van harte welkom om samen eucharistie te vieren.
We openen met het lied: “Gedenken wij dankbaar de daden des Heren”.
U vindt dit lied op het tekstblaadje.

Inleiding
Pr. Waar de God van Jezus Christus is, daar wordt een levensverhaal geschreven.
Want God geeft door Jezus leven in overvloed, en tegen alles in.
Hij maakt ons sterk tegen dood en onmacht.
Christenen zijn geroepen om dat verhaal verder te schrijven:
dat verhaal van leven dat bestemd is voor elke mens; ook voor ieder van ons.
Daarom mag deze samenkomst een vieren zijn
van het leven dat nooit verloren mag gaan …

Gebed om vergeving antwoord zeggen
Pr.
Wij stappen niet altijd mee in Gods leven-gevende dynamiek.
Laten we bidden om Gods ontferming …

L. Heer, U geeft ons een hart om geraakt te worden door onze medemensen.
Maar te vaak en teveel zijn we bezig met onze eigen beslommeringen.
Heer, ontferm U over ons …

Christus, U geeft ons handen om ze uit de mouwen te steken.
Maar vaak hebben we schrik om onze handen vuil te maken.
Christus, ontferm U over ons …

Heer, U geeft ons voeten om naar gegeven om naar de anderen toe te gaan,
Maar vaak lopen we elkaar achteloos voorbij.
Heer, ontferm U over ons …

Pr. Moge de goede zich over ons ontfermen, ons vergeving schenken
en ons leiden op wegen van Liefde en Leven.

Eer aan God zeggen

Openingsgebed uit het Missaal, ofwel:
Pr.
Heer God, Gij hebt het goed voor met uw mensen!
Gij geeft ons niet prijs aan lijden en dood; Gij hebt ons bestemd voor het geluk!
Wij bidden U:
geef ons adem en nieuwe levensmoed, wanneer de angst ons overvalt;
en wek ons steeds weer tot leven, door Christus onze Heer.

Eerste Lezing Wijsheid 1,13-24*
Pr.
Reeds in het Oude Testament klinkt de overtuiging
dat God het leven wil en niet de dood.

Lector: Lectionarium Zondagen B, nr. 146.

Tussenzang
ZJ 914, strofen 1-2-4
L
. Als tussenzang nemen we het lied: “Roept God een mens tot leven”.

Tweede Lezing 2 Korintiërs 8,7-15*
Pr.
Paulus roept de mensen uit de rijkere gemeenschappen op
om te delen met de christenen van Jeruzalem, die armoede lijden.

Lector: Lectionarium Zondagen B, nr. 147.

Alleluia
ZJ 4b
Cantor:
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Allen: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Lector: Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven in eeuwigheid.
Allen: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Evangelie
Marcus 5,21-43 (ingekorte versie)
met gezongen acclamatie: ZJ 8c:
U komt de lof toe …

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbede
antwoord zeggen
Pr.
Bidden we dan tot de God van Leven.
L. Om leven voor onze wereld.
Om een einde aan het racisme en de haat …
Om vrede in oorlogslanden …
Om levenskansen voor vluchtelingen …
Laten we bidden …

Om leven voor onze Kerk.
Dat ze mensen tot hun recht doet komen.
Dat ze naar Jezus’ voorbeeld leven brengt.
Dat Gods Geest onze Kerk steeds weer innerlijk mag vernieuwen …
Laten we bidden …

Om leven en herademing voor alle mensen die in deze tijd vakantie nemen.
Dat rust en ontspanning deugd mag doen, dat natuur en cultuur ons mag verrijken.
Laten we bidden …

Om leven voor onze parochiegemeenschap.
Laten we bidden …

Pr. Heer, die alle leven aan ons hebt gegeven, behoed ons tegen de dood in.
Doe ons herleven en opstaan tot getuigen van de hoop die in ons leeft
tot in eeuwigheid.

Offerande orgel

Gebed over de gaven uit het Missaal, ofwel
Pr.
Heer, in vele dingen om ons heen ervaren wij uw goedheid voor de mens.
Bovenal danken wij U voor dit brood en deze wijn.
Met deze gaven drukken wij onze bereidheid uit om aan U toe te behoren.
Maak deze gaven voor ons tot het sacrament,
waarin uw Zoon zich aan ons schenkt: Jezus Christus, onze Heer.

Grote Dankgebed heilig zeggen
acclamatie na consecratie ZJ 14B:
Heer Jezus, …

Onze Vader
zeggen

Gebed om vrede
Pr. Heer Jezus, U stond met open ogen in het leven.
U laat zich raken door de nood van mensen
en antwoordde in elke situatie met liefde en vrede.
Leg uw vrede ook in onze harten, Gij, die leeft in eeuwigheid.

Lam Gods zeggen

Communie orgel

Communielied ZJ 532, volledig
reserve: ZJ 924: “Ik sta voor U in leegte en gemis”
L
. Als echo op het evangelie, zingen we het lied: “O, Heer, die overwint”.

Bezinning na de communie
L. Waar Jij komt, Jezus, is leven.
Kleingehouden mensen staan op.
Wie zwijgen moest, durft spreken.
Wie bezeten was, vindt zichzelf terug.
Jij bent leven.

Kom ook vandaag voorbij, Jezus.
Klein, monddood en bezeten
zijn we nog altijd.
Doe ons opstaan en spreken.
Laat ons onszelf terugvinden.
En leven!

Slotgebed uit het Missaal, ofwel:
Pr.
Heer onze God,
het goede werk dat Gij verricht in Jezus mogen wij verder zetten.
Gesterkt door deze eucharistie, vragen wij U:
zend ons in deze wereld om van uw liefde te getuigen
en mee te werken aan de groei van uw Rijk.
Door Christus, onze Heer.

Aankondigingen zie bijgevoegd blad

Zending en zegen
Pr. Om samen verder te schrijven
aan het grote verhaal van “God die op weg gaat met zijn mensen”,
daartoe zegene ons de God van alle Leven: + Vader, Zoon en heilige Geest …

Orgel