Live eucharistieviering

Live streaming van de Eerste Adventsviering van zondag 29 november vanuit de dekenale kerk te Genk met deken Luc Herbots.
Met dank aan Filip Slegers, Radio Internazionale en Radio GRK voor het mogelijk maken van de uitzending op Facebook en radio.
Ook dank aan organist Jeroen Follon, lector Peter Sterkmans en cantor Lieve Stas.
De tekst van de mis is aan de rechterkant te zien. Het is mogelijk in het tekstvak te scrollen. Via deze link is de tekst te downloaden.

Heb je deze pagina al eerder bezocht, dan kan het zijn, dat er nog een oud beeld hieronder in het geheugen zit. Het beste is om deze pagina te vernieuwen door op de smartphone naar beneden te swipen en op de computer de control-toets (onder Windows) of appeltje-toets (onder Apple) + r in te drukken.


 

 

 

 

eerste zondag Advent-B
zondag 29 november 2020

Huis van Gerechtigheid

Openingslied ZJ 117, strofen 1-2-3

Verheft uw hart, weest welgemoed, verhoopt de dag die daagt voorgoed.
Gedenkt de Heer en zijn verbond in woord en brood, totdat Hij komt.

Totdat Hij komt, bestaan wij hier, wakend en wetend dag noch uur,
elkander dragend in geloof, Gods woord verwachtend van omhoog.

Heer God, die immer komen zult, in dood en mensennood gehuld,
geef dat wij U vandaag verstaan, troostend elkander in uw naam.

Eerste kaars

Pr. De adventskrans is het symbool van het groeiende licht.
De koude hand van de duisternis ligt zwaar op onze dagen.
Daarom bidden wij tot God:

L. Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.
Breng uw liefde aan het licht
en raak ons met de warmte van uw aanwezigheid.
Streel het gezicht van mensen tot leven,
opdat wij in nieuw licht elkander zien staan.
Laat vrede en vriendschap oplaaien in onze wereld
als een schitterend weerlicht van uw mensenliefde.
Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren!

Tijdens het lied, ontsteken we de eerste kaars van de adventskrans.

Gij zijt het licht, kom ons nabij. Wacht niet langer, Heer!
Als wij mensen zijn, voor het licht geboren,
laten wij dan door de nacht gaan,
wakend uitzien naar een glimp van dageraad.

Gij zijt het licht, kom ons nabij. Wacht niet langer, Heer!

Gebed om ontferming

Openingsgebed
Eerste lezing
Jesaja 63-64*

In de eerste lezing
horen we een luide kreet naar de hemel om bescherming.
Het volk voelt zich in de steek gelaten.
Mocht hun God, van oudsher hun beschermer,
toch de hemel openscheuren en afdalen!


Psalm 80 refrein: P-105

God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.


Herder van Israël, hoor ons aan,
die troont op de Kerubs, verschijn met luister.

Werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.

Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Tweede lezing 1 Korintiërs 1,3-9

Paulus dankt voor het goede dat hij bij zijn christenen ziet gebeuren
en moedigt hen aan om uit te zien naar de komst van Christus.


Alleluia

Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer!

Evangelie Marcus 13,33-37

“weest op uw hoede! weest waakzaam”

Homilie – Geloofsbelijdenis

Voorbede

Offerande
cantor: Meine Seele ist stille in dir – K. Heizmann

Gebed over de gaven – Grote dankgebed

Onze Vader – Gebed om vrede – Lam Gods

Communie
voorganger ‘namens allen’

Communielied ZJ 108, strofen 1-2

Op een God die door de eeuwen om zijn trouw bezongen is
wachten mensen heel hun leven tot zijn uur gekomen is.

Op een God die door de tijden om zijn naam beleden is
wachten mensen alle nachten tot zijn licht verschenen is.

Bezinning: “onbetaalbaar” Kris Buckinx

Ze zijn onbetaalbaar,
zij die een neus hebben voor de kleine noden van hun buren,
zij die maar een half woord nodig hebben om te verstaan,
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben voor een plotse gast.

Ze zijn onbetaalbaar,
zij die steeds weer de vinger op de open wonde leggen,
zij die geduld opbrengen voor altijd weer dezelfde vragen,
zij die tegen beter weten in toch maar opnieuw beginnen.

Ze zijn onbetaalbaar,
zij die achter regels en wetten de mens zien, ook de sukkelende,
zij die begrip opbrengen voor hen die zich de derde keer stoten,
zij die willen geloven dat mensen op hun manier echt hun best doen.

Ze zijn onbetaalbaar
zij die met open ogen leven en met een open hart,
die weten dat zelfs rechtvaardige wetten
mensen niet altijd tot hun recht laten komen.

Ze zijn onbetaalbaar
zij die met vreugde bouwen aan ‘een huis van gerechtigheid’.
God zal hen tegemoetkomen!

Slotgebed

Zending en zegen


We hebben de advent ingezet met de oproep waakzaam te zijn
en met vreugde gerechtigheid te beoefenen.
Uitzien naar God en omzien naar mensen gaan hand in hand.
Mogen wij zo op weg gaan vanuit het donker naar het licht,
onder Gods zegen: + Vader, Zoon en heilige Geest.

Orgel