Liefdevolle gemeenschap | weekend 6-7 juni

Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. (Johannes 3,16-17)

Hoe moeten wij ons God voorstellen? Als we over God willen spreken, dan staan we op de eerste plaats met onze mond vol tanden. Niemand van ons heeft God gezien. Hoe zouden wij God kunnen vatten met ons beperkte verstand? Als we dan toch iets willen zeggen over God dan grijpen we naar beelden: ‘God als een goede Herder, God als een strenge rechter die oordeelt over de mens, God als een lieve oude man met een lange witte baard.’ 

Heilige Drie-eenheid

Zo is de voorstelling van de Drie-ene God ook een beeld waarmee wij iets over God willen vertellen. Dit beeld maakt ons duidelijk dat God niet iemand is die alléén, onbewogen ergens ver weg in de hemel is. Neen, God is gemeenschap, een liefdevolle gemeenschap. Tussen Vader, Zoon en Heilige Geest is er een beweging van liefde. Deze liefdevolle gemeenschap, die God in zichzelf is, houdt echter niet bij God op. De beweging van liefde, die in God is, omvat heel de kosmos, heel de aarde en alle mensen. Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan.

Waar is God?

Als we God zo denken, dan krijgt de vraag ‘Waar is nu God?’ een geheel eigen invulling. Is God in de hemel of is God op aarde? Als we God denken als een Drie-ene God, als een gemeenschap van liefde, dan is God overal daar waar er een gemeenschap van liefde ontstaat. Overal waar deze gemeenschap in ruzie en haat verbrokkelt, daar is God afwezig. Dus is God in de hemel en is Hij aan de andere zijde van de dood. Want wij geloven dat God samen met onze dierbare overledenen een gemeenschap van liefde vormt en dat wij zelf eens tot die gemeenschap zullen behoren. In die zin is God in de hemel.

Maar God is ook op de aarde. Want op aarde zijn er ook veel liefdevolle gemeenschappen. Deze liefdevolle gemeenschappen zijn niet perfect. Maar dat de liefde de dragende grond ervan is, is onbetwistbaar. In de liefdevolle gemeenschap tussen man en vrouw, daar is God aanwezig. De liefde van ouders voor hun kinderen, behoren tot de liefdevolle ruimte die God is. Maar ook een buurt of een school of een jeugdbeweging of een voetbalploeg kunnen allemaal liefdevolle gemeenschappen zijn. Dus is God daar aanwezig. Zeker is Hij aanwezig als wij ons ontfermen over een mens die in nood is: een vereenzaamde zieke, een angstig kind, een radeloze student, een depressief persoon … Dit soort liefdevolle gemeenschappen is zeker een deel van die overweldigende liefdesgemeenschap die God zelf is.

Tot slot: ‘Is God aanwezig in de kerk?’ Ja en neen. Ook de kerk is geen perfecte gemeenschap. Maar de dragende grond van de kerk is liefde. Dus is God aanwezig in zijn kerk. Daar waar de kerk ontspoort in machtswellust, bezitsdrang of geldingsdrang, daar verdwijnt de Drie-ene God. Daar is leegte. De leegte van de liefdeloosheid.
Lees vooral ook de bezinning Waar is God!

Goede God, neem ons op in de levensdynamiek van Vader, Zoon en heilige Geest die enkel liefde is, opdat uw onpeilbare liefde ons omvormt tot een liefdevolle gemeenschap. Amen.