Kwetsbaarheid wordt kracht | weekend 6-7 juli

Hij ging vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven en zijn leerlingen gingen met Hem mee. Toen het sabbat was, begon Hij te onderrichten in de synagoge.

De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: “Waar heeft Hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen, die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?” En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus sprak tot hen: “Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.” Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die Hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun geloof. Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek, waar Hij onderricht gaf. (Marcus 6, 1-6)

Zwakte

Spontaan beschouwen we onze kwetsbaarheid als ‘zwakte’. We durven die kwetsbaarheid niet zomaar aan iedereen tonen. We proberen ons van onze beste kant te presenteren, met een brede glimlach als façade …

Als hoogtepunt van de openbaring maakt God zich kwetsbaar. Hij wordt mens in Jezus. God neemt in onze ogen een groot risico of op z’n minst toch een tegendraads besluit. Het Evangelie laat dit overduidelijk zien. De mensen van Nazareth knappen af op het feit dat Jezus een gewone mens is: “We kennen zijn familie. Het is maar een timmerman. Wat kan die nu met God hebben?” Dat ongeloof verlamt Jezus. De evangelist noteert: “Hij kon daar geen enkel wonder doen”. Waar mensen weigeren te geloven dat God zo kwetsbaar menselijk is, daar krijgt God geen ruimte. 

De apostel Paulus heeft het wel begrepen. Hij schrijft: “Als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Want net in mijn zwakheid kan de kracht van Christus duidelijk worden!” 

Talenten

Natuurlijk moeten we al onze talenten gebruiken in onze inzet voor een betere wereld. Maar als we werken vanuit onze talenten is het niet altijd duidelijk of het om onze eigen glorie gaat of een dienst is aan God … Op het moment dat we vanuit onze kwetsbaarheid aan de slag durven gaan, is het wel duidelijk: dan is het God die doorheen ons zijn werk kan doen! 

Wanneer we geen woorden vinden en toch een lijdende mens nabij blijven, wanneer we met een klein hartje toch opstaan om onrecht bij naam te noemen … dan kan Christus’ kracht doorheen ons werken. Als mensen zijn we broos en kwetsbaar. Omdat we kwetsbaar zijn, hebben we elkaar nodig. Zoals we in onze kwetsbaarheid ruimte geven aan medemensen, zo krijgt in onze kwetsbaarheid ook God ruimte. Zo wordt onze kwetsbaarheid tot kracht: Gods kracht. En God zelf gaat ons hierin voor …

Goede God, voor de wereld is kwetsbaarheid een zwakte, terwijl Gij Uw onmetelijke liefde openbaart in zwakheid, door mens te worden in Christus Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.