Innerlijke groei | weekend 13-14 mei

Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent.

Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren. (Johannes 14,15-21)

Waar vertoeven wij het liefst op zondag: in de kerk of in de winkelstraat?
Wat is werkelijk levens vervullend, bidden of shoppen? 

Levens vervullend

Zo zijn vooral veertigers en vijftigers op zoek naar nieuwe levens vervullende projecten in hun leven, wanneer zij niet langer meer in de ban zijn van het bouwen van een eigen huis of van het najagen van een beroepscarrière,. Deze zoektocht gaat vele richtingen uit: van plat materialisme tot zoeken naar innerlijkheid. Het zoeken naar nieuwe vormen van innerlijkheid is bij hen zeer opvallend. Omdat materiële zaken maar kortstondig het leven vervullen, geraken mensen opnieuw meer georiënteerd op innerlijkheid.

De eeuwig zoekende mens wil terug zijn innerlijkheid voeden en doen groeien. ‘Groeien in innerlijkheid’, wat is dat? 

Op de markt van de innerlijkheid heeft elke goeroe zo zijn eigen recept. Volgens sommigen moeten we meer tijd en aandacht hebben voor de eigen emoties en vooral meer durven vertrouwen op intuïtie, dan op het berekenende verstand, bij het nemen van beslissingen. Mensen met een emotionele intelligentie hebben dan de toekomst in handen. 

Anderen vinden dat we onze innerlijkheid meer moeten afstemmen op de kosmos of het ‘Al’. Het zich opladen met energie, die in het universum voor handen is, is dan de boodschap. Heelheid in het leven is immers te vinden in het zich actief openstellen voor de ‘naar binnen stromende kosmische energieën van licht en liefde’. 

Zo prijst elke verlichte goeroe, met de eigen levenservaring als norm, zijn veelbelovende weg naar innerlijkheid aan. Steeds meer mensen zijn bereid hen hierin te volgen, omdat de leegheid in hun leven onbehaaglijk groot is.

Liefdevolle verbinding

De weg die Jezus ons aanwijst is, bij nader toezien, toch een geheel andere weg. Innerlijkheid zonder een liefdevolle verbondenheid met een andere persoon is voor Hem een bedrieglijke innerlijkheid. Groeien in innerlijkheid en groeien in een persoonsrelatie gaan bij Jezus hand in hand. Als Jezus over zijn diepste innerlijkheid spreekt, dan spreekt Hij steevast over zijn hemelse Vader. In de evangeliën neemt Jezus maar liefst 170 maal het woord ‘Vader’ in de mond om over God te spreken. 

In een Joodse cultuur waar de godsnaam heilig en onuitspreekbaar is, spreekt Jezus zijn hemelse Vader eenvoudig en vrijmoedig aan met het Aramese woordje ‘abba’. ‘Abba’ betekent zoveel als ‘papa’, ‘vake’ of ‘pappie’. Dit woordje ‘abba’ drukt een enorme intimiteit en een unieke liefdesverbondenheid tussen Jezus en zijn Vader uit. In dit liefdesverbond plaatst Jezus zijn leerlingen als Hij zegt : ‘Op die dag zult gij weten, dat ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u’.

De verbondenheid die Jezus met zijn Vader heeft, is het prototype van elke liefdesverbondenheid: voor de liefdesverbondenheid tussen Jezus en ons, voor de liefdesverbondenheid tussen zijn Vader en ons en voor de liefdesverbondenheid tussen mensen onder elkaar. De liefdesverbondenheid is de voedingsbodem van een gezonde innerlijkheid. De vrede, de vreugde, de hoop, de liefde en de barmhartigheid in ons hart vinden hier hun oorsprong en hun bron. 

Wederzijdse liefde

Hoe intenser de wederzijdse liefde is, hoe rijker iemands innerlijkheid wordt. Wanneer de naastenliefde niet langer meer groeit, kwijnt onze innerlijkheid langzaam weg. De weg naar innerlijkheid die Jezus ons wijst is de weg van de geboden. ‘Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden.’ De geboden onderhouden is voor Jezus de norm en de maatstaf voor een gezonde innerlijkheid. Het is een innerlijkheid die de mens niet opsluit in zichzelf. Maar het doet de mens uit zichzelf treden en plaatst de mens op een weg van barmhartigheid en rechtvaardigheid. 

Goede God, wanneer we eenvoudig een kruisteken maken, neem ons dan op in de liefdesverbondenheid van Vader, Zoon en heilige Geest. Dan vinden we de kracht om uw geboden van liefde te onderhouden en de weg te gaan van barmhartigheid en rechtvaardigheid. Laat zo onze innerlijkheid groeien, naar het levensvoorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.