In volle verwachting | weekend 2-3 december

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Weest op uw hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is ermee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn.

Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of midden in de nacht, bij het hanegekraai of ‘s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!’ (Marcus 13:33-37)

Wij leven in een heel alerte tijd en een alerte wereld. Zoemers, piepers, aanflitsende lichten aan ons huis en in de oprit, alarmsignalen beveiligen onze huizen en wagens. Onzichtbare stralen, camera’s en elektronische ogen houden ons in de gaten. Elk teken van onraad, bedreiging, onveiligheid wordt onmiddellijk opgevangen en gesignaleerd. Nooit was de waakzaamheid zo groot als in deze tijd. Maar over welke waakzaamheid gaat het dan meestal?

Waakzaam

In het evangelie van vandaag gaat het ook over waakzaamheid. “Wees op uw hoede, weeswaakzaam”, drukt de evangelist Marcus ons op het hart. Waakzaam zijn vele moeders en vaders tijdens de nacht wanneer hun jonge volkje weg is. Ze zijn pas gerust als ze thuis komen, het is altijd gespannen afwachten. Waakzaam zijn de vele kinderen die Sinterklaas verwachten. Waakzaam zijn de automobilisten, lettend op de rijweg voor elke onverwachte hindernis of voor de snelheidscontroles. Waakzaamheid is niet enkel niet slapen, maar open staan voor … is verlangen en verwachten. Vandaag begint de advent. Vier weken scheiden ons van Kerstmis, het feest van Gods komst in de wereld. Advent is uitkijken naar die komst, die komst écht verwachten.

Concrete daden

Advent is een tijd van zwangerschap, in blijde verwachting zijn: er groeit iets, er staat iets te gebeuren. Er is wat gaande dat je niet mag missen, zorg dat het niet aan je voorbijgaat. Waakzaamheid spoort ons ook aan tot concreet handelen, tot daden. De actie Welzijnszorg is de vertaling van die waakzaamheid in concrete daden. Zij zet ons aan en helpt ons om Gods komen tussen de mensen, om zijn goedheid en trouw te vertalen in menselijke nabijheid en liefdevolle zorg voor mensen aan de kant. Laten we bereidwillig gehoor geven aan de oproep van de Heer: weest waakzaam. Laten we vol aandacht en verwachting openstaan voor zijn komst.

God van licht, 
Jij brengt hoop in onze duisternis
en wil met dit eerste kaarsje 
warmte en liefde brengen.
Jij roept ons op om waakzaam te zijn
en ons hart te openen voor uw liefde 
die we in Jezus mogen ontvangen.
Help ons om het vlammetje van uw liefde 
in deze wereld brandend te houden
en jouw licht bij ons te dragen, 
vandaag, morgen en altijd. Amen.

diaken Julien Beckers