In verbondenheid met Jezus | weekend 27-28 april

wijnstok – dekenaat Genk

Jezus zegt: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 

Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen julie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.’ (Johannes 15, 1-5)

Met wijnstokken en wijnranken zijn we wellicht niet zo bekend. Jezus gebruikt vaak beelden uit de natuur die ons duidelijk maken wat goddelijk leven betekent. Beelden die gewoon en alledaags zijn: brood, wijn, licht, vuur … En misschien is de wijnstok en de ranken niet onmiddellijk zo een beeld uit onze ervaringswereld, maar toch weten we dat het gaat om verbondenheid. Het kernwoord in deze parabel is dan ook: blijven. Acht keer komen de woorden ‘blijf in Mij’ in het evangelie van dit weekend voor. In het Heilige der Heiligen in de tempel van Jeruzalem was een grote wijnstok uitgebeeld als een symbool van Gods volk. De wijnstok en de ranken vormen het beeld van de Kerk. De wijnstok is een bron van vitaliteit: een wijnstok van sommige druifsoorten kunnen 200 tot 300 kilogram druiven voortbrengen. 

Verbondenheid met Jezus

Ook wij zijn uitgenodigd om in Jezus te blijven, maar onze verbondenheid met Jezus, onze persoonlijke vriendschap met Hem is broos en kwetsbaar, maar ook bron van zoveel kracht en goedheid. Zoals bij de wijnstok geen groei is zonder snoei, zo moet ook datgene wat ons verwijderd houdt van God, uit ons leven verdwijnen. Daarom is het goed dat wij ons laten raken door het Woord van Jezus dat van ons nieuwe mensen kan maken. Telkens als wij het evangelie beluisteren zouden we ons moeten ontdoen van elke onverschilligheid. Een woord, een zin uit het evangelie kan ons wakker schudden en in beweging zetten. Leven in verbondenheid met Jezus wil ook zeggen dat we dienstbaar zijn voor kleinen en zwakken, onszelf breken, delen en geven. 

Eucharistie vieren

Jezus nodigt ons uit tot zelfgave opdat anderen zouden leven. Wij worden leerling van Jezus, meer nog, wij blijven zijn vrienden als wij rijke vruchten dragen van dienstbaarheid, gerechtigheid, liefde en vrede. En we kunnen daarvoor de kracht vinden telkens als wij de eucharistie vieren. Eucharistie vieren betekent: doen wat Jezus ons heeft voorgedaan, in die beweging gaan staan die Jezus ons voorleefde. Eucharistie vieren is weer gaan putten uit de bron van ons geloof, het levenssap van ons christen-zijn. 

Heer God, Gij nodigt alle mensen uit 
om in Jezus te geloven.
Wij vragen U: 
roep ook vandaag mensen 
om te werken in uw wijngaard.
En help elke christen om te groeien
in zijn verbondenheid met Jezus,
zodat we allen rijke vruchten dragen, 
tot Uw lof en eer.

diaken Julien Beckers