Het beste deel | weekend 16-17 juli

wekelijks herbronningsmoment – dekenaat Genk

“Marta, wat maakt ge u toch druk over veel dingen. 
Slechts één ding is nodig. 
Maria heeft het beste deel gekozen 
en het zal haar niet ontnomen worden.”
(Lucas 10*)

Martha slooft zich uit om de belangrijke gast een goed onthaal te bezorgen; Maria zet zich neer om naar Hem te luisteren. Jezus stelt dat Maria het beste deel heeft gekozen …

Een huismoeder vertelde me ooit dat dit evangelieverhaal haar diep kwetst: “Van ‘s morgens tot ‘s avonds ben ik druk in de weer voor mijn man en kinderen en dan zegt Jezus dat dit allemaal niet belangrijk is?!”

Om de boodschap van het verhaal te vatten, is het goed ons af te vragen: wat is dat ‘beste deel’ dat Maria heeft uitgekozen? Wat is het precies dat Jezus bij Martha mist en bij Maria wel vindt? 

Vrij maken

“Maria zette zich aan de voeten van de Heer en luisterde naar zijn woorden”, zegt de evangelist. Het was helemaal niet gebruikelijk dat een vrouw aan de voeten van een joodse rabbi ging zitten om naar hem te luisteren; dat was het voorrecht van zijn leerlingen, dus van mannen; een vrouw was alleen maar goed om te bedienen. Zonder het te beseffen breekt Maria door deze gewoonteregels heen. Zij voelt: “Wat Jezus te zeggen heeft, is belangrijk voor mijn leven”. En om dat niet te moeten missen maakt zij zich vrij van de haar toebedeelde rol. Hier staat een vrouw, die ongehoorde dingen doet, omdat ze proeft waar het volle Leven zit; een vrouw die vrij wordt en daarvoor kiest!

Martha blijft in haar rol van huisvrouw en doet beroep op Jezus: “Zeg haar dat ze mij moet helpen”. Jezus keurt Martha niet af, Hij wil haar niet kwetsen. Hij houdt haar gewoon een spiegel voor: “Martha, wat is het belangrijkste: de maaltijd … of de gast zelf?” Zo nodigt Hij ook Martha voorzichtig uit om te groeien in vrijheid, om te kiezen voor het leven!

Goede mensen, natuurlijk brengen liefde en leven vele praktische zorgen met zich mee. Maar laten we tijdens deze vakantie meer ‘vrij’ worden van deze zorgen en tijd maken voor elke mens met zijn verhaal. Dat zal ons goed doen. Dat zal ons energie en leven schenken.