Herinnering of ontmoeting | weekend 13-14 juni

eucharistieviering – dekenaat Genk

“Wat is het verschil tussen een foto en een hostie?” Deze vraag zou het begin kunnen zijn van een geestig mopje of een moeilijk raadseltje op de scheurkalender ‘De Druivelaar’. Vandaag echter brengt deze vraag ons onmiddellijk bij de kern van Sacramentszondag. 

Een foto houdt de herinnering levendig aan vakanties, reizen en feestjes, maar vooral aan kennissen, vrienden en geliefden. De hostie – de eucharistie – daarentegen houdt een ontmoeting levend. De eucharistie bewerkt de ontmoeting met Christus zelf. Een ontmoeting is zoveel grootser dan een mooie herinnering. Een ontmoeting heeft een geheel andere dimensie, dan de herinnering die een foto oproept. 

Zo geven we de foto van een dierbare overledene een ereplaats in ons huis, omwille van de goede herinnering. Tieners slaan de foto’s van en hun ‘selfies’ met hun vrienden en vriendinnen op de smartphone op. Maar hoe mooi de herinneringen ook mogen zijn die al die foto’s oproepen; er gaat niets boven de ontmoeting zelf met een vriend of een geliefde. Voor een tiener, die over zijn oren verliefd is, is het samenzijn met zijn of haar liefje zovele malen leuker, dan de roze gedachten bij het zien van de foto’s op zijn of haar iPhone. 

Want het hart van elke mens – jong of oud – hunkert niet alleen naar mooie herinneringen, maar het hart hunkert op de eerste plaats naar ontmoeting. Deze diepste hunker van ons hart krijgt een concreet antwoord in elke eucharistieviering. 

Doorheen de evangelielezing worden we herinnerd aan de eindeloze goedheid van Jezus Christus. Want zo schrijft Paus Franciscus aan het begin van zijn Apostolische exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ (De vreugde van het Evangelie): “De vreugde van het Evangelie vult het hart en het hele leven van allen die Jezus ontmoeten. Allen die zich door Hem laten redden, worden bevrijd van zonde, droefheid, innerlijke leegte en eenzaamheid.”

In elke eucharistie mogen we Jezus Christus ontmoeten in zijn Woord én in het Brood. We mogen Christus zelf in elke eucharistie ontmoeten als wij te communie gaan. Vandaar dat na de communie, wanneer Christus tot ons gekomen is, stilte in acht genomen wordt om in ons hart de vreugde en de schat van de ontmoeting te bewaren en te verdiepen. De diepe hunker van ons hart naar reële ontmoeting – zo mogen wij dit beseffen op Sacramentszondag – vindt zijn vervulling in elke eucharistie. Want tussen herinnering en ontmoeting ligt er een hele wereld van verschil. Deze wereld van verschil voelen we des te scherper aan nu we omwille van Covid-19 niet samen eucharistie kunnen vieren. De vieringen die we op zondag via TV of livestream kunnen volgen zijn doorgaans heel mooi verzorgd. Maar het gemis van de ontmoeting blijft onderhuids aanwezig.

Het Heilig Brood

Het feest van het H. Sacrament
is het feest van de aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie,
in het bijzonder in het Heilig Brood, 
waarin Hij zichzelf aan ons geeft.
Zo is dit ook het feest van Christus’ aanwezigheid in ons leven.
Gevoed door de Heer, zijn we gezonden
om als brood en wijn te zijn voor de mensen om ons heen.

Goede God,
zoals ons lichaam voedsel nodig heeft om te leven,
zo hebben ons hart en onze ziel de Eucharistie nodig
om als christen in het leven te staan.
We danken U voor dit wonderbare geschenk.
Laat het voor ons een bron van leven zijn,elke dag van ons leven. Amen.