handen, voeten, ogen, mond en hart van Jezus

Jezus zijn en ontmoeten – dekenaat Genk

Krijg jij Jezus wel eens op bezoek?
Zou je Jezus wel eens in levende lijve willen ontmoeten?
Weet je dat je Hem overal kunt tegenkomen …
Wie weet wel vandaag ☺️???.

Jezus in levende lijve ontmoeten

Je kunt Jezus in andere mensen ontmoeten. Dat is misschien een beetje moeilijk om te begrijpen. Lees daarom onderstaand verhaal.
Zou het mogelijk zijn, dat jij een beetje van Jezus in je hebt? Dat jij zijn handen, voeten, ogen, mond of hart zou kunnen zijn. Lees eerst het verhaal en maak daarna een tekening van jezelf. Bij ieder lichaamsdeel zet je dan wat je zou kunnen doen.
Bijvoorbeeld: met je handen zou je je mama en papa kunnen helpen (afwassen, auto poetsen, gras maaien, je eigen kamer opruimen), met je voeten zou je een boodschap kunnen doen (als je al oud genoeg bent om dat zelf te doen, met je hart (kaartje sturen aan je oma/opa of een mooie tekening maken). Probeer het maar eens. Je mama of papa willen ja vast wel helpen met deze opdracht.

Een echt gebeurd verhaal:

Er was eens een vrouw, die heel gelovig was. Ze ging niet alleen elke zondag naar de kerk, ze bad ook elke morgen thuis een gans uur lang; en elke avond bad ze nog eens een uur.
Ze had één grote wens … en dat herhaalde ze ook dikwijls in haar gebed: ze wilde zo graag Jezus eens ontmoeten.
Ja, ze wist wel dat Jezus overal is en dat Jezus altijd luistert als iemand bidt, maar ze wilde Jezus eens echt zien met haar eigen ogen, Hem aanraken met haar eigen handen …
Op een morgen, toen ze weer aan het bidden was, hoorde ze duidelijk Jezus’ stem:
“Vandaag wordt jouw gebed verhoord. Ik kom jou vandaag bezoeken”.
Wat was ze blij! Onmiddellijk begon ze haar huis te poetsen: stofzuigen, borstelen, schuren …

Daar ging de bel! Het vrouwtje deed open en …
… daar stond een arme bedelaar: “een aalmoes alsjeblieft” …
“Lieve man”, zei het vrouwtje, “hoe graag ik je ook zou helpen, ik heb vandaag echt geen tijd.
Ik verwacht namelijk hoog bezoek. Kom maar een andere keer terug!”

Het vrouwtje had haar borstel nog maar net terug in de hand genomen of daar werd weer gebeld. Zou het deze keer …?
Het was haar blinde buurman. Of ze niet even tijd had om hem een brief voor te lezen.
“ Nu gaat het echt niet. Maar morgen loop ik even bij je binnen”, zei het vrouwtje.
En de deur ging terug dicht.

Opnieuw rinkelde de bel. Het was Fina, een oud vrouwtje. Die kwam af en toe zomaar wat kletsen om de dag om te krijgen. “Morgen, Fina, vandaag heb ik het echt te druk!”

Ringeling! Daar stond haar neefje, die zijn been gebroken had. Of zij hem niet even met de auto naar de bibliotheek wilde brengen … Het vrouwtje zuchtte: “Hoe graag ik je ook zou helpen, vandaag kan het echt niet.
Ik verwacht bezoek en ik moet het hele huis nog poetsen en ik word voortdurend gestoord …”

Jezus liet wel nogal op zich wachten. Het was al avond geworden. Ah, de bel … zou Hij er nu zijn? Aan de deur stond een vreemdelinge. Zij brabbelde iets in moeilijk verstaanbaar Frans. Als ze nu niet op Jezus wachtte, zou ze even met haar meelopen naar het OCMW, maar ja …
Ze gebaarde dat ze haar niet begreep en deed de deur dicht.

Het was tijd voor haar avondgebed. “Jezus, Je had me deze morgen toch beloofd dat Je op bezoek zou komen. Waar ben Je gebleven? Ik heb Je niet gezien?”

Wat denk jij? Heeft de vrouw de hele dag tevergeefs op Jezus gewacht én haar huis schoongemaakt?
Jezus is wel degelijk bij de vrouw op bezoek geweest. Meerdere keren zelfs. Tel je even mee?
1. Jezus was er in de vorm van een bedelaar: handen
2. De blinde buurman die aanbelde met de vraag of ze een brief wilde voorlezen: ogen
3. Fina wilde zo graag een babbeltje komen maken: mond
4. Hij was er in de persoon van haar neef met een gebroken been: voeten
5. De vreemdelinge die een andere taal sprak had hulp nodig: hart

Doe nu de opdracht die bovenaan de pagina te lezen is.