God omkopen | weekend 6-7 november

Jezus ging in de tempel tegenover de offerkist zitten en keek toe, hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijke er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee penningen, ter waarde van een cent in wierp.

Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: “Voorwaar, Ik zeg u: die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen; allen wierpen ze er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest.” (Marcus 12, 41- 44)

Valt het niet op hoe rijke mensen vaak liefde en aandacht trachten te kopen. Soms is dit heel letterlijk. In de prostitutie betaalt men voor de liefde. Relatiegeschenken in de zakenwereld worden niet geven uit liefde of affectie, maar om de aandacht op de eigen firma te vestigen. Soms ligt dit kopen van liefde in het leven heel subtiel. Zo proberen bijvoorbeeld suikernonkels en suikertantes met wat grotere cadeaus de aandacht en de liefde van hun nichtjes en neefjes te kopen. 

Aandacht en liefde kopen

Zoals in het dagelijkse leven, zo gebeurt het kopen van liefde en aandacht ook in de godsdienst, in onze relatie met God. We branden een kaarsje om de aandacht en de liefde van God op onze nood te vestigen. Daarvoor werpen we enkele centjes – wat van onze overvloed – in de offerblok. Op zich is dit niet verkeerd en hoeft dit ook niet ten kwade of als minderwaardig geduid te worden. Maar het zou jammer zijn als het enkel daar bij zou blijven. 

Met geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel ons verstand, geheel ons leven

God wil niet enkele wat centjes van ons, maar geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel ons verstand, geheel ons leven. De arme weduwe gaf haar gehele leven aan God, wat gesymboliseerd wordt in die twee penningen, ter waarde van één cent. Het gaat dus over wat achter ons gebaar zit. Kaarsen branden, wat geld in een offerblok werpen zijn op zich noch goed, noch kwaad. De beweging van ons hart dat erachter zit, maakt deze daad al dan niet tot een goede daad. 

Als we met die daad enkel zekerheid willen kopen, zoals we dit ook doen met een brand of een autoverzekering. Dan zijn we zoals die rijken uit het evangelie, die met geld liefde en aandacht proberen te kopen van God. Zoals ze dat op andere momenten proberen te kopen van medemensen. Alleen is het een illusie dat men zo God kan omkopen, evenmin als men echte liefde en echte aandacht in het leven van medemensen kan afkopen.

Maar als achter die daad van het branden van een kaarsje een beweging van ons eigen hart steekt, dan liggen de kaarten geheel anders. De hunker van het hart van een mens ‘naar Gods liefde’ blijft nooit onbeantwoord. Wanneer we geheel ons leven in de handen van God leggen, dan zal God ons leven ten goede leiden. 

Goede God, 
tot uw eer offerde de weduwe alles waar ze van moest leven.
Breng ons tot de overtuiging 
dat alles geven mensen in uw ogen kostbaar is. Amen.