Geloven: de schoonheid van de eenvoud | weekend 10-11 juli

In ons dagelijks leven worden we overdonderd door reclame, langs allerlei wegen. Jezus schakelt geen dure campagnes in om zijn boodschap te verspreiden. Zijn boodschap heeft genoeg aan de schoonheid van de eenvoud. 

Kijk maar naar het Evangelie van vandaag: de boodschap slaat zo goed aan dat Jezus het niet meer alleen aankan. Dus stuurt Hij er zijn apostelen op uit. Later zal Hij nog tweeënzeventig anderen uitzenden, leerlingen die geen apostel waren, maar dat was voor Jezus geen probleem: ze kenden de boodschap, ze geloofden erin, dus konden zij ze ook verkondigen. Ze krijgen geen dure en langdurige opleiding. Als ze zelf van harte geloven in de Boodschap, dan is het al genoeg. Ze hoeven ook niets mee te nemen. Alleen zichzelf, Jezus’ Boodschap en hun geloof in die Boodschap. De schoonheid van de eenvoud!

God zoekt jou!

God heeft mensen nodig om zijn Woord te verkondigen, ook vandaag. We moeten niet de bal naar anderen doorspelen: de priesters, de godsdienstleerkrachten … Neen: ieder van ons is geroepen en gezonden.

We zeggen dan misschien: “Maar dat kunnen wij toch niet, we zijn daar toch niet voor opgeleid!” … Waren de apostelen opgeleid? Ze waren visser, of belastingontvanger, maar hadden zeker niet voor verkondiger van het woord van God gestudeerd!

Leven in woord en daad

Laten wij het dus ook maar proberen. Verkondigen betekent in de eerste plaats dat we zelf geloven in Gods Woord en dat we daarvoor uitkomen. En: zelf vanuit die Boodschap leven, in woord en daad, vanuit het eenvoudig vertrouwen dat God ons met zijn liefde omringt. 

Zullen we succes hebben? Wij mogen zaaien en God is de Heer van de oogst. Maar laten we geloven dat het zaad goed is. De Bijbel zegt: “Het woord van God keert nooit onverrichterzake terug.” Er blijft altijd wel ergens iets hangen en op het gepaste moment kan dat zaadje ontkiemen. Daar mogen we op vertrouwen: op de schoonheid van de eenvoud van ons geloof!