Gebedshuizen

Er zijn verschillende gebedshuizen voor de verschillende godsdiensten. Maar wat is de naam van zo’n gebouw of plek. Herken jij de gebouwen? Plaats op de stippellijntjes de naam van het gebedshuis. Vervolgens wordt de kaart gedraaid en zie je een korte beschrijven. Succes ??!

[qdeck]

[q]
[hangman]

[c] kathedraal

[a] Een kathedraal is de hoofdkerk van een bisdom, waarin de cathedra (=troon) van de bisschop staat. Het is altijd een groot katholiek gebedshuis.

[/qdeck]

 

[qdeck]

[q]

[hangman]

 

[c] moskee

[a] Een moskee is een gebedshuis van de moslims, binnen de islam. In de meeste grotere gemeenten is een moskee. Er zijn geen zitbanken; men knielt neer op tapijten of matjes. Bij het gebouw staan meestal een of meer lange smalle toren: minaretten. Vanuit een minaret wordt vijfmaal per dag opgeroepen tot gebed. Mannen en vrouwen bidden gescheiden van elkaar. Bij het bidden richt men zich naar het oosten, naar Mekka.

[/qdeck]

 

[qdeck]

[q]

[hangman]

 

[c] synagoge

[a] Een synagoge is een joods gebeds- of gemeenschapshuis. Het is ook een plaats om te lezen en te onderwijzen vanuit de Thora (joodse bijbel). De Thorarol is het belangrijkste voorwerp in een synagoge die wordt opgeborgen in de ark, een heilige ruimte in de synagoge. Verder is er een chanoekia, een negenarmige kandelaar, aanwezig. Normaal gesproken worden er 22 diensten per week gehouden. Alleen in orthodoxe synagogen zitten mannen en vrouwen gescheiden.

[/qdeck]

[qdeck]

[q]

[hangman]

 

[c] kerk

[a] Een kerk is een gebedshuis waar christenen godsdienstoefeningen houden. Voor katholieken is een gewijd kerkgebouw het huis van God. Protestanten beschouwen de mensen die een geloofsgemeenschap vormen als huis van God. In een kerkgebouw komen altijd twee vormen terug: een vierkant en een ronde vorm. Het vierkant staat voor het menselijke en de halve cirkel voor het goddelijke. In de ronde vorm is de tabernakel, een soort kluis waar de geconsacreerde hostie wordt bewaard. Een doopvont staat altijd in het westen. Als iemand wordt gedoopt, gaat hij van de doopvont (het westen) naar het altaar (het oosten); een symbolische tocht van donker naar licht. Veel kerken hebben een vorm van een kruis, met zijbeuken.

[/qdeck]

[qdeck]

[q]

[hangman]

 

[c] tempel

[a] De oorspronkelijke betekenis van tempel is wachtkamer; de verblijfplaats van een goedheid. In het boeddhisme is het een plaats waar monniken wonen. Soms mogen leken hen bezoeken voor bijvoorbeeld advies in spiritualiteit. De oude Egyptenaren bouwden een tempel als woning voor een godheid in piramidevorm. In de klassieke oudheid was de functie van een tempel op religieus, politiek, sociaal en economisch vlak. Men kon er ook terecht voor een gezondheidskuur.

[/qdeck]

 

[qdeck]

[q]

[hangman]

 

[c] kapel

[a] Een kapel is een klein christelijk gebedshuis. Een kapel valt niet onder de verantwoordelijkheid van een pastoor, maar is meestal eigendom van een individueel persoon of instelling. Een kapel kan ook onderdeel zijn van een kerk, klooster of kathedraal. Er zijn ook veldkapelletjes waarin vaak een Mariabeeld staat en waar mensen komen bidden en een kaars opsteken.

[/qdeck]