Even voorstellen: Yolande Kusters

Uit Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Maasmechelen


Parochie Mechelen-aan-de-Maas
Yolande Kusters: respect en verdraagzaamheid

Dit artikel is ook verschenen op Facebook

Stel jezelf even voor.
Ik ben Yolande Kusters, 64 jaar. Ik ben afkomstig van Leut. In Leut was ik vanaf mijn vormsel al actief in de parochie als lector, dat heb ik gedaan tot aan mijn huwelijk. Sinds mijn huwelijk met Rik Repriels in 1982 woon ik in Mechelen-aan-de-Maas .
Ik werk als zelfstandige mee in onze zaak Horta Maasmechelen. Ik heb twee kinderen en twee pluskleinkinderen. Ik doe ook de boekhouding van ondernemersvereniging Unizo-Maasmechelen.

Wat is jouw taak in de parochie of in de pastorale eenheid?
In 1999 deed mijn dochter haar vormsel. Toen heeft men mij gevraagd om mee te gaan in de vormselvoorbereiding. Nu zijn we 20 jaren later en ga ik nog steeds mee op weg met de vormelingen. Ik doe het nog altijd even graag als die eerste keer. Ik heb heel wat jongeren zien opgroeien in al die jaren.

Wat doet jou deugd in je pastorale inzet?
Het doet deugd om die jongeren iets te kunnen bijbrengen van ons geloof. Wij volwassenen denken soms dat de jongeren daar niet mee bezig zijn. Tijdens de samenkomsten ervaren we dat het hen toch aanspreekt, respect  hebben voor elkaar, en dat is toch wel heel belangrijk in ons leven.
Het doet ook deugd te zien hoe de jongeren telkens weer toeleven naar hun maandelijks engagement.

Welk woord of welke waarde is heel belangrijk in jouw leven?
“Respect” en “verdraagzaamheid” zijn heel belangrijke basiswaarden van ons geloof. Wie niet getuigt van enig respect, die kan ook niet leven volgens de christelijke waarden en normen. Verdraagzaamheid tegenover andere overtuigingen.

Wat zou je in Kerk of parochie nog graag zien gebeuren?
Dat jongeren de weg naar de kerk terug mogen vinden, dat het niet ophoudt na het vormsel. Dat jongeren zich willen inzetten om mee op weg te gaan in de parochiegemeenschap.