Even voorstellen: pastoor Jan Braeken

Moderator in Pastorale Eenheid Sint-Vincentius Maasmechelen


pastoor in de parochies Mechelen-aan-de-Maas
pastoor Jan Braken: liefde en eerlijkheid

Dit artikel is ook verschenen op Facebook

Pastoor Jan Braeken zijn 6 vragen gesteld:
Stel jezelf even voor.

Gedurende vijftien maanden van de priesteropleiding was ik legeraalmoezenier. Dertig jaar geleden werd ik pastoor van Eisden-Cité, daarna ook van Vucht en Eisden-Dorp en officieel van de gehele Pastorale Eenheid Sint-Vincentius. Daarvóór was ik achttien jaar kapelaan in Houthaelen. 

Wat is jouw taak in de parochie of in de pastorale eenheid?
Een belangrijke taak als priester is natuurlijk contact hebben met mensen; aandacht voor mensen met eventuele problemen, ziekenzorg, ziekenbezoek.

Wat doet jou deugd in je pastorale inzet?
Het pastoraal werk, contact onderhouden met de mensen, doet me deugd.

Welk woord of welke waarde is heel belangrijk in jouw leven?
Liefde en eerlijkheid, naar voorbeeld van Jezus van Nazareth zelf; de essentie van het geloof. Als we dat zelf kunnen beleven en meedragen voor de mensen, dan is dat een deel van onze taak.

Wat zou je in Kerk of parochie nog graag zien gebeuren?
Een besluit van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie (1962-1965) over het lekenapostolaat is nooit echt waargemaakt. Er was toen voorgesteld, dat de ‘gewone mensen’ – getrouwde mannen als leek, de rol van de vrouw in de kerk – meer aan bod zouden komen, meer bevoegdheden zouden krijgen. Toen we op seminarie zaten, waren er hoge verwachtingen, maar die zijn nooit vervuld. Dat ervaar ik als een gemis van de Kerk als organisatie en als verkondiging van het geloof.

We mogen er geen restauratie van maken. Het moet een renovatie blijven. Als we heden ten dage een kerk bouwen, dan zijn we wat dat betreft geen stap verder als vijftig jaar geleden. 

Wat gaat u doen als u met pensioen bent?
Mijn eerste prioriteit is woonruimte zoeken, in de buurt van mijn familie. Daar moeten we een beetje geluk bij hebben. En verder moet ik op mijn gezondheid letten. Na vijftig jaar priesterschap mag ik een beetje rustig aan doen.