Even voorstellen: kosteres Josée Penders

Uit Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Maasmechelen


Parochie Boorsem
kosteres Josée Penders: respect, dankbaarheid en gelijke kansen

Dit artikel is ook verschenen op Facebook

Stel jezelf even voor.
Ik ben Josée Penders, 73 jaar, gehuwd met Raymond Kuijpers. We wonen te Boorsem.

Wat is jouw taak in de parochie of in de pastorale eenheid?
In de parochie Boorsem ben ik koster, bij wijze van spreken meid van alle werk ten dienste van onze vieringen. Ik ben lector in de zondagsvieringen en in de gebedswaken op de vooravond van een uitvaart. Verder ben ik lid van het team van de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Maasmechelen. In andere parochies ben ik soms voorganger bij een uitvaart. Zorgen voor de bloemen in de kerk is mijn uitlaatklep.

Wat doet jou deugd in je pastorale inzet?
Gewoon er mogen zijn waar mensen mij nodig vinden, om steeds met aandacht naar hen te luisteren.

Welk woord of welke waarde is heel belangrijk in jouw leven?
Het christen-zijn heeft voor mij veel waarde en is mij en mijn man ook meegegeven van huis uit. Respect en dankbaarheid zijn voor mij belangrijk. Elk mens verdient gelijke kansen; elk mens respecteren, een woord is een woord! Dankbaar om alle kleine goede dingen van elke dag. Dankbaar om mijn gezondheid en om de kans me te kunnen inzetten voor anderen.

Wat zou je in Kerk of parochie nog graag zien gebeuren?
Als we onze ogen en hart openen, gebeuren er al veel mooie dingen. Laten we dit positief in onze parochie en federatie bekijken. Niet steeds afbreken maar mee opbouwen aan een andere manier van Kerk-Zijn. Toch, ik blijf het belangrijk vinden en ik ben dankbaar dat mensen zich engageren om hun eigen parochie staande te houden. Ik ben ervan overtuigd dat we de inzet van de leek in onze kerk moeten blijven respecteren, zodat het warme, intense van een parochie nooit verloren gaat. Zonder afbreuk te doen en de noodzaak te zien van het grote geheel: onze Pastorale Eenheid.