Even voorstellen: Hubert Gijsen

Uit Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Maasmechelen


Parochie Opgrimbie
Hubert Gijsen: Waardering en respect voor de inzet van de talloze vrijwilligers

Dit artikel is ook verschenen op Facebook

Stel jezelf even voor.
Ik ben 67 jaar en woon sinds 1986 in Opgrimbie. Ik ben dus gepensioneerd en heb wel wat tijd om me nuttig te maken bij een aantal verenigingen.

Wat is jouw taak in de parochie of in de pastorale eenheid?
Ik heb eigenlijk geen echte taak in de parochie. Maar sinds het overlijden van koster Leon Wampers werd ik door enkele mensen in de parochie gevraagd om de organisatie rondom de zegening van de voertuigen tijdens de jaarlijkse Sint-Kristoffel-bedevaart op me te nemen. Ik ben dan begonnen om de ploeg te versterken maar ook om de mensen met ervaring aan boord te houden. Zo zijn we gekomen tot een goede mix van jong en oud.

Wat doet jou deugd in je pastorale inzet?
Als ik zie dat de mensen weer naar huis gaan met een goed gevoel na een of andere samenkomst, vergadering of activiteit.

Welk woord of welke waarde is heel belangrijk in jouw leven?
Waardering en respect voor de inzet van de talloze vrijwilligers.

Wat zou je in Kerk of parochie nog graag zien gebeuren?
Dat er ook eens kan gehandeld worden naar de letter van de geest en niet altijd naar de letter van de wet. Het zou alles een stuk eenvoudiger maken en een vlottere samenwerking in de hand werken.