Een gezond nieuwjaar | weekend 31 december-1 januari

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar steeds opnieuw het beste toe: een gelukkig en een gezegend jaar; en vooral een gezond jaar. ‘Gezondheid’ het is een goede wens, die we graag en heel gemakkelijk uitspreken.

‘Gezondheid’ is ook een wens met een heel rijke inhoud. Want wat willen wij dat in 2023 allemaal ‘gezond’ zal zijn?

Gezond lichaam

Eerst en vooral hopen wij allemaal op een gezond lichaam. Wij mensen hebben in het leven vele wensen, oneindig veel wensen zelfs. Maar iemand die ziek is heeft vooral één wens en dat is terug gezond worden. Als het lichaam mee wil, dan komt de rest wel vanzelf. Bij een gezond lichaam behoort ook ‘gezond bewegen’. Gezond bewegen zonder roofbouw te plegen op ons lijf of het te willen forceren. Want in dat uiterste vervallen we gemakkelijk in onze samenleving. 

Gezonde relaties

Maar naast een goede lichamelijke gezondheid hebben we in het leven ook nood aan  ‘gezonde relaties tussen mensen’. Aan goede, liefdevolle en barmhartige verhoudingen met onze huisgenoten, met buren en met medeparochianen. Relaties waar we samen van genieten, omdat we er ook samen in investeren. Een parochie blijft maar gezond als parochianen in elkaar willen blijven investeren, als parochianen voor elkaar zorgzaam blijven. Elke week samenkomen om te bidden en te vieren in de kerk is één van de manieren om te bouwen aan ‘gezonde relaties’ in 2023.

Gezond geloof

Naast een lichamelijke gezondheid en warme gezonde relaties hebben ten slotte ook nood aan een gezond geloof. 

In de media is door de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen het religieus extremisme naar de achtergrond verschoven. Maar daarom is dit extremisme nog niet uit de wereld verdwenen. Toch zullen we ook in 2023 nood blijven hebben aan een gezond, gematigd en vooral verdraagzaam geloof. Een verdraagzaam geloof dat ook een weerstand kan bieden aan een extreem nationalisme. Want wie de debatten op de Russische tv volgt over de oorlog in Oekraïne, staat ronduit versteld over de propaganda en de oorlogstaal die een extreem nationalisme in zich draagt. 

Tegenover deze fanatieke geloofsuitingen en nationalistische propaganda mogen wij in 2023 een gezond geloof plaatsen. Een geloof dat gebaseerd is op dialoog. 

Op de eerste plaats op dialoog met God zelf. Zonder oprecht gebed tot God blijft geen enkel geloof gezond. Ofwel verflauwt het geloof en wordt het onverschillig. Ofwel wordt het geloof gewelddadig. De dialoog met God is essentieel om ons geloof levend en verdraagzaam te houden. 

Maar ‘gezond geloven’ veronderstelt niet alleen een dialoog met God, maar ook een dialoog met ‘anders gelovigen’ en ‘anders denkenden’. Want alleen doorheen dialoog kan er echte vrede in de wereld komen. Wapengeknetter en oorlog hebben de vrede zelden dichterbij gebracht.  

Een gezond lichaam, gezonde relaties tussen mensen en een gezond geloof dit willen we elkaar in dit nieuwe jaar toewensen. Daarvoor willen we ook heel uitdrukkelijk bidden aan het begin van dit nieuwe jaar. Want het is uiteindelijk God zelf die ons leven zegent met ‘gezondheid’.

Goede God, Gij gunt het ons dat wij op nieuwjaar de geboorte van Jezus gedenken en ons mogen toevertrouwen aan de zorg van de Moeder Gods Maria. Verleen ons een goede gezondheid, werk en voorspoed, vriendschap en vooral vrede. Dat wij deze aarde bewoonbaar maken, zoals op de eerste zeven dagen toen de tijd begon, en Gij zag dat alle goed was. Goede God, spreek het goede uit over ons leven en zegen ons allen in dit nieuw jaar.