Een feestmaal | weekend 14-15 oktober

feesttafel – dekenaat Genk

Jezus nam het woord en sprak opnieuw tot zijn leerlingen in gelijkenissen. Hij zeide: “Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. 

Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren, gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. (Mattheüs 22,1-5)

God nodigt de mensen uit voor een feest
en hoopt dat vele mensen er op ingaan.
God roept ons om elke dag opnieuw 
te bouwen aan de wereld naar zijn droom,
een wereld waar het goed om te leven is voor allen.

Het lijkt er op dat Jezus van feesten hield; we lezen dat op vele plaatsen in de bijbel. Als hij werd uitgenodigd, ging hij daar graag op in. Waar God in het leven van mensen aanwezig is, daar is er vreugde en feest. Elke zondag worden we uitgenodigd om aan het feest met God deel te nemen. Iedereen is er welkom, zonder onderscheid. Maar er zijn mensen die geen zin hebben. Het feest gaat aan hen voorbij. In het evangelie gaat het over een koninklijk feest dat dreigde in het water te vallen. De genodigden lieten allemaal verstek gaan omdat ze andere dingen belangrijker vonden. Maar de koning bleef volhouden, de bruiloft van zijn zoon moest doorgaan. Hij stuurde zijn dienaren naar de straten en pleinen om iedereen uit te nodigen die ze tegenkwamen. Wij, christenen, worden elke zondag uitgenodigd op het feest met God in de eucharistie. Maar mensen hebben van de zondag een werkdag gemaakt. Voor velen is de dag van het bruiloftsfeest een vervelende dag. Als wij vergeten dat de zondag de dag van God is, dan beperkt onze horizon zich tot de aarde en wordt alles kleurloos en vlak, een dag zoals alle andere. Het is niet spijtig voor God dat de mensen niet willen deelnemen aan het feest, maar het is spijtig voor de mensen. God nodigt ons uit op de maaltijd en als wij God God willen laten zijn in ons leven, dan mogen we zijn uitnodiging niet naast ons neerleggen. De zondag is ook de dag van de gemeenschap. Want als we God niet vinden binnen een gemeenschap, lopen we dan niet het risico dat we Hem vroeg of laat verliezen, want dan leven we buiten de stroming. Het is Gods bedoeling om bij de mensen te zijn en maaltijd te houden met hen. Hij gelast het feest nooit af. Wij mogen dat ook niet doen. Laten wij naar de kruispunten van de wegen gaan om iedereen uit te nodigen, die wij maar vinden. Hopelijk zal de bruiloftszaal dan weer vollopen met gasten en zal er vreugde zijn voor allen! 

Goede God,
uw feestmaal staat klaar en U nodigt ons uit.
Geef ons een duwtje in de rug
zodat we niet aarzelen
en met een blij gezicht bijdragen
om het leven tot een feest te maken
voor alle mensen en alle dagen. Amen.

diaken Julien Beckers